Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten nemen stevige strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder en bieden overzicht met onze fraaie visualisaties.

 

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Ontregel het PGB! maandag 13 mei 2019
Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf in te kopen met een zogeheten ‘persoonsgebonden budget’ (pgb). Zo kunnen zij zelf bepalen wie de zorg levert. Er komt veel op pgb-houders af bij het aanvragen en beheren van het budget. Budgethouders ervaren de handelingen die hierbij horen soms als een last.
Lees meer
Argumentenkaart Standaarden gemeentelijke basisprocessen vrijdag 26 april 2019
Voor VNG Realisatie maakten we de Argumentenkaart Standaarden gemeentelijke basisprocessen. Gemeentelijke standaarden? Basisprocessen? Niet iedereen zal zich aangesproken voelen bij deze woorden, maar het is een onderwerp waar we allemaal (indirect) mee te maken hebben.
Lees meer
Doelen concretiseren met de Doelenladder donderdag 18 april 2019
Hoe kom je van een abstract geformuleerde missie tot een concreet uitvoeringsplan? Hoe orden je doelen, doelstellingen, resultaten, activiteiten en hulpmiddelen? En hoe toets je hun onderlinge consistentie? Zeker bij veelomvattende en complexe opgaven is dit lastig. Om hier helderder over te denken hebben we nieuw denkgereedschap ontwikkeld: de Doelenladder.
Lees meer
De Participatiekaart: betere plannen met meer draagvlak en betrokkenheid donderdag 18 april 2019
Onze klanten zijn hier zo blij mee, dit moeten we vaker doen! Dat is wat we dachten na twee succesvolle participatietrajecten die we onlangs begeleidden. Belofte maakt schuld: nu ligt er een fraai vormgegeven en gestructureerde Participatiekaart. De kaart laat in één oogopslag zien wat participatie is en hoe De Argumentenfabriek organisaties helpt via succesvolle participatie te komen tot betere plannen en meer draagvlak en betrokkenheid van belanghebbenden.
Lees meer
Regels schrappen voor mantelzorgers en zorgverleners donderdag 18 april 2019
Zorgverleners en mantelzorgers worstelen met de hoeveelheid regels en administratie waar ze in hun dagelijks leven mee te maken hebben. Om ze te ontlasten helpt Stichting (Ont)Regel de Zorg, waarin De Argumentenfabriek en de VvAA samenwerken, met het terugdringen van administratieve lasten. Dit doen we voor allerlei groepen mensen, zoals mantelzorgers, tandartsen en voor mensen met een persoonsgebonden budget.
Lees meer
Update: Verkenning denktank Maatwerk in leren in het PO donderdag 18 april 2019
Is het zinvol te proberen een denktank rond maatwerk in leren in het primair onderwijs (PO) bij elkaar te krijgen? Die vraag stond centraal op de eerste verkennende bijeenkomst met mensen uit het PO die B&T en De Argumentenfabriek in maart organiseerden.
Lees meer
Map