Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten nemen stevige strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder en bieden overzicht met onze fraaie visualisaties.

 

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Wat zijn de voor- en tegenargumenten van genetisch gemodificeerde gewassen? dinsdag 31 juli 2018
Onlangs besloot het Europese Hof van Justitie dat heel gerichte gentechniek onder genetische manipulatie valt, waardoor technieken wegvallen waarmee gewassen kunnen worden aangepast. Zonde, vinden sommigen omdat deze kansen bieden voor een duurzame landbouw. Anderen vinden het juist goed om voorzichtig om te gaan met het aanpassen van DNA van planten, omdat het risicovol kan zijn voor de consument.
Lees meer
De Waardenkaart Mobiliteit als hulpmiddel bij beleid maandag 23 juli 2018
Hij is er dan toch echt: de Noord/Zuidlijn. Het Amsterdamse bouwproject is bepaald niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Voorafgaand aan de besluitvorming over soortgelijke mobiliteitsprojecten, raden we aan om de Waardenkaart Mobiliteit er eens bij te pakken.
Lees meer
Gespreksleidraad toekomst huisartsenzorg dinsdag 17 juli 2018
Huisartsen (in wording) gaan komende maanden met elkaar in gesprek over de toekomstige afbakening van het huisartsenvak. Ze doen dit aan de hand van twaalf thema’s die zijn voorbereid door een inhoudelijke commissie van huisartsen onder voorzitterschap van Prof. Dr. Henriette van der Horst. Wij begeleiden het denkwerk van de commissie en trainen de gespreksleiders.
Lees meer
Nieuwe zorgboeken, overheidsfalen en de energietransitie: nieuwsbrief juli 2018 maandag 16 juli 2018
De afgelopen periode stond vaak in het teken van de zorg, maar daarnaast bleef onze aandacht onverminderd op de toekomst van andere sectoren gericht. Lees over alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd in onze nieuwsbrief.
Lees meer
Deltares lanceert digitale onderzoeksagenda vrijdag 13 juli 2018
Wie zijn wij, aan welke projecten werken we en wat zijn onze ambities? Deze en veel meer vragen beantwoordt het kennisinstituut Deltares in zijn nieuwe Research Agenda.
Lees meer
Grote gemeenten willen samen denken over de energietransitie donderdag 12 juli 2018
De Argumentenfabriek onderzoekt de mogelijkheid een gezamenlijk denktraject van gemeenten te starten rond het thema Energietransitie. Eenentwintig grote gemeenten uit de G4- en G40-stedennetwerken hebben hier inmiddels interesse voor getoond.
Lees meer
Map