Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en rekenwerk. Onze klanten, uit diverse sectoren, nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties en andere (digitale) producten.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Tips voor online voorzitters maandag 30 maart 2020
Hoe leid je een online vergadering? Na twee weken thuiswerken heeft iedereen de techniek van videoconferentieprogramma’s als Zoom, Teams, Skype wel onder de knie.
Lees meer
Helder denken in crisistijd donderdag 19 maart 2020
Hoe krijg ik grip op de overvloed aan informatie over de coronacrisis? Hoe maakt mijn organisatie snel en tegelijk weloverwogen keuzes over noodscenario’s? Hoe anticipeer ik op de gevolgen van de coronacrisis? Hoe voorkom ik dat ik in alle hectiek belangrijke zaken verkeerd inschat? Hoe zorg ik dat mijn medewerkers vanuit huis productief blijven? De Argumentenfabriek is opgericht om mensen en organisaties helder te laten denken. En dat blijven we doen. Juist nu.
Lees meer
Nieuwe visie in nieuw jasje maandag 16 maart 2020
Afgelopen najaar hebben we het Clusius College geholpen bij het aanscherpen van hun visie. In vier denksessies hebben we met een kerngroep van medewerkers en directie nagedacht over de belangrijkste kernwaarden van het Clusius. En, wat hun visie is op hun onderwijs, organisatie en cultuur.
Lees meer
Digitale rechten zijn ook mensenrechten maandag 16 maart 2020
Toenemend gebruik van gezichtsherkenning door de politie, giganten als Google en Facebook die vechten om de informatie van gebruikers: worden de digitale rechten van burgers wel voldoende beschermd? Het Digital Freedom Fund (DFF) is een organisatie die Europese partners ondersteunt in het bevorderen van digitale rechten. Onlangs hield DFF een bijeenkomst in Berlijn, waar zij samen met haar netwerk nieuwe thema’s en prioriteiten rond digitale rechten in kaart bracht.
Lees meer
Hoe kan een mentaal droombeeld van de samenleving eruit zien? zondag 15 maart 2020
Een samenleving waarin ieder mens tot volle bloei kan komen. Probeer je dat eens voor te stellen. Wat vergt dat van de manier waarop we onze samenleving inrichten? Wat willen we eigenlijk als we zeggen dat we de mentale kracht van de samenleving willen vergroten? Welke doelen moeten we ons stellen om mensen mentaal te doen floreren? Hoe ziet een mentaal droombeeld van de samenleving eruit?
Lees meer
Wat vinden klanten van onze cultuur? zondag 15 maart 2020
2020 is voor ons het Jaar van de Samenwerking. Tijd dus voor een evaluatie van onze manier van samenwerken, zowel intern als extern. We zijn hieraan begonnen in een denksessie met onze klanten. Want wie anders dan onze klanten kunnen beter beoordelen wat er goed gaat? En wat er beter kan?
Lees meer
Map