Samen helder denken voor tastbaar resultaat

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten uit diverse sectoren nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. Resultaat door helder denken, daar staan wij voor.

Onze diensten

 • Denkwerk

  Meer lezen

  Stevig denkwerk voor grip op complexe vraagstukken. Met onze unieke denksessies bieden we overzicht in ingewikkelde problemen, brengen we opties in kaart, benutten we de kennis van je collega’s en bouwen we aan draagvlak voor beslissingen.

 • Denkacademie

  Meer lezen

  De Denkacademie is hét trainingsbedrijf voor helder denken. Als trainingentak van De Argumentenfabriek helpen we onze klanten grip te krijgen op hun complexe vraagstukken. Investeer in je denkkracht. Voor beter en sneller resultaat, minder stress en meer plezier.

 • Denktanks

  Meer lezen

  De fabriek is oprichter en onderdeel van verschillende denktanks en platformen. Vanuit de samenwerking met klanten valt het ons regelmatig op dat er op een gebied een bepaald gebrek aan kennis, inzicht of visie bestaat. Wij nemen dan het initiatief om een diverse groep partijen uit een sector bij elkaar te brengen, om zo in deze leemte te voorzien.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief!

Een aantal voorbeeldprojecten

Denkbegeleiding, dat is ons werk. De variëteit aan onderwerpen is fascinerend groot.

Veelgestelde vragen

 • Hoe bewaakt De Argumentenfabriek haar onafhankelijkheid?

  Onafhankelijkheid is één van de zes kernwaarden van de fabriek. Wij hebben geen eigenbelang bij de uitkomst van een denktraject. Behalve het belang om een kwestie zo neutraal en feitelijk mogelijk uit te denken en zo begrijpelijk mogelijk te visualiseren. We bewaken onze onafhankelijkheid door onze houding en onze modellen en methodes. Bij strategietrajecten werken we bijvoorbeeld met denkstappen die zuivere redeneerlijnen vereisen. Voor onze denksessie-methodiek is onafhankelijkheid een basisprincipe. We zoeken in ons werk actief naar diverse perspectieven. Zo nodigen we bijvoorbeeld een brede groep deskundigen en betrokkenen uit om mee te denken. We inventariseren altijd voors én tegens. Onze houding bij het doorvragen is objectief en onbevooroordeeld. De fabriek is onpartijdig en faciliteert het goede gesprek.

 • Hoe toetsen jullie of argumenten ook echt kloppen?

  We hebben een journalistieke aanpak: wij verzinnen de argumenten niet zelf, maar vragen de experts om input. Door een brede groep deskundigen en betrokkenen uit te nodigen om mee te denken, voor meerdere, op elkaar volgende bijeenkomsten, bouwen we gezamenlijk aan een feitelijk kloppend beeld. Door verschillende perspectieven aan tafel te hebben, voorkomen we tunnelvisie en eenzijdige informatie. Indien nodig kunnen groepsleden elkaar corrigeren, feiten nazoeken en verschil in opvatting uitspreken. Zo creëren we een zo objectief mogelijk beeld. Vanuit de fabriek vragen we kritisch door, expliciteren we aannames en schrijven we de onderbouwing op. Een mening zonder onderbouwing komt dan ook niet op een Argumentenkaart.

 • Wie beslist welke informatie er op de kaarten komt?

  We nodigen deskundigen en betrokkenen uit om mee te denken, bijvoorbeeld tijdens een denksessie. Zij brengen de inhoud in voor een kaart of boek. De Argumentenfabriek verzint deze inhoud dus niet zelf, maar vraagt – net zoals een journalist – aan mensen die er verstand van hebben om het helder uit te leggen. Tijdens een denksessie schrijven we de kern zichtbaar voor iedereen op. We nodigen deskundigen uit om formuleringen direct aan te scherpen. Zij corrigeren elkaar. De fabriek helpt bij het aanscherpen, begrijpelijk formuleren en het structureren van informatie, het identificeren van blinde vlekken en het aantrekkelijk presenteren van de inhoud. Afhankelijk van het project werken we met een kerngroep vanuit de opdrachtgever of een klankbordgroep, die op gezette momenten knopen doorhakt over het product. De fabriek is hierbij de onafhankelijke, stevig en stand vaste kritische vriend.

 • Hoe ziet een denkproces eruit?

  Helder denken is denken in stappen. Allereerst definiëren we samen met onze klant zijn of haar doelen. Daarna verhelderen we de centrale vraag om het proces inhoudelijk af te bakenen. Het formuleren van een of meerdere centrale vragen geeft richting aan het denken en helpt om hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Vervolgens adviseren we welke methode en model geschikt is om antwoord te geven op de centrale vraag/vragen, en stemmen we af welke inhoudelijke stappen we moeten doorlopen. Daarna ontwerpen we een bij de doelen passend proces en product: wat voor een soort denkwerk of training is er nodig, welke mensen betrekken we, hoe komen we tot resultaten en wat is de gewenste vorm van het eindproduct? We maken een heldere planning en gaan dan vooral aan de slag!

 • Hoeveel kost het om met jullie te werken?

  We offreren op basis van een redelijke inschatting van hoeveel tijd we voor het project nodig hebben om kwalitatief hoogwaardig werk te leveren. De hoeveelheid tijd die een project kost, hangt onder andere af van de complexiteit van de centrale vraag of vragen, de aanpak, het aantal denksessies, de tijd die nodig is voor het verwerken van de informatie, de kwaliteitscontrole en de vormgeving. We denken graag mee over hoe we optimaal resultaat kunnen bereiken gegeven een bepaald budget. Neem gerust en vrijblijvend contact op om kennis te maken en te verkennen wat we voor jou kunnen betekenen.