Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten nemen stevige strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder en bieden overzicht met onze fraaie visualisaties.

 

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Gezamenlijk denktraject: Tien Gemeentes over de energietransitie dinsdag 19 februari 2019
Maar liefst tien grote gemeenten gaan gezamenlijk nadenken over de energietransitie: Assen, Bronckhorst, Enschede, Hilversum, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Westland en Zaanstad. Volgens het concept-klimaatakkoord hebben gemeenten een rol in de energietransitie. Maar hoe kunnen gemeenten die invullen? En waaruit bestaat ‘de energietransitie’? Omdat veel gemeenten over deze vragen nadenken, hebben de tien gemeenten hun denkkracht gebundeld, om hierna zelf een weloverwogen aanpak te kunnen maken.
Lees meer
Zelfstandig blijven of fuseren? donderdag 14 februari 2019
Kan de gemeente Waterland zelfstandig blijven? Of moet Waterland de handen ineenslaan met buurgemeenten? Zo ja, met wie en hoe? Bijvoorbeeld via een bestuurlijke fusie of een ambtelijke fusie? In een denk- en participatietraject met experts en belanghebbenden dachten we na over de bestuurlijke toekomst van Waterland met als resultaat drie Argumentenkaarten.
Lees meer
Zó werkt de zorgverzekering nu vrij beschikbaar in de zwdz-app donderdag 14 februari 2019
Hoe werkt het verzekeren van zorg en waarom betalen we elke maand een zorgpremie? Hoe werkt de aanvullende verzekering? In Zó werkt de zorgverzekering vinden zorgprofessionals (in spe), bestuurders, beleidsmakers, zorginkopers en verzekerden het antwoord op deze en vele andere vragen. Vanaf vandaag is deze informatie vrij toegankelijk voor iedereen in de Zó werkt de zorg-app.
Lees meer
Waarden in de zorg, onderwijsvraagstukken en psychologische blunders van 2018 donderdag 7 februari 2019
We dachten na over gedoogbeleid rondom alcoholgebruik in Utrecht, de herijking van de kernwaarden van de huisartsenzorg, en Suzanne laat zien: hoe moet je vooral níet schrijven? Dit en nog meer in onze laatste nieuwsbrief.
Lees meer
Gezocht: PO-bestuurders die werk willen maken van maatwerk in leren donderdag 7 februari 2019
Onderwijs dat nauw aansluit bij wat kinderen willen en kunnen. Wie wil dat nou niet? In principe iedereen, maar in de praktijk zijn er maar weinig scholen die het lukt er echt werk van te maken. Waarom lukt dat nou niet? En: wat is eraan te doen?
Lees meer
Sturen op het verbeteren van patiëntenzorg maandag 4 februari 2019
Hoe zorgen ziekenhuisbestuurders dat zij meer sturen op het verbeteren van patiëntenzorg, en minder op het verantwoorden van de kwaliteit hiervan? En welke belanghebbenden moeten hierbij worden betrokken? De antwoorden op deze vragen brachten wij in kaart, in opdracht van het programma Sturen op kwaliteit van de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU). Dit deden we samen met bestuurders en leiders van het programma.
Lees meer
Map