Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en rekenwerk. Onze klanten, uit diverse sectoren, nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties en andere (digitale) producten.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Maatschappelijke diensttijd en verdringing: zo voorkom je het donderdag 21 januari 2021
Maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren biedt ze de kans te ontdekken waar ze goed in zijn, een bijdrage te leveren aan de maatschappij en bijvoorbeeld een netwerk op te bouwen. De scheidslijn met een stage, betaald werk of vrijwilligerswerk is soms dun en er moet op bepaalde zaken worden gelet om verdringing te voorkomen.
Lees meer
Geschiedenis van de mentale doorbraak: een terugblik vanuit 2050 donderdag 7 januari 2021
Het nieuwste artikel vanuit de Denktank Mentale Vooruitgang kijkt terug in de tijd vanuit het jaar 2050. Het schetst een beeld van hoe de mentale vooruitgang van ons land eruit kan zien.
Lees meer
2e editie Leergang strategie in praktijk voor gemeenten donderdag 17 december 2020
De Argumentenfabriek en De Denkacademie helpen organisaties in het openbaar bestuur al meer dan tien jaar met nadenken over complexe vraagstukken. Ook bij gemeenten doen en deden we veel werk. De eerste editie van Leergang strategie in praktijk voor gemeenten loopt nu. Na de start van deze eerste editie melden zich nieuwe gemeenten met interesse deel te nemen. Hierom organiseren we nu een tweede editie.
Lees meer
De waarden van het burgemeestersambt dinsdag 15 december 2020
Het Nederlands burgemeestersambt bekijken door middel van een waardenanalyse. Dit om meer inzicht te krijgen in wat er onder alle ideeën en opvattingen zit over het ambt. Het resultaat: de publicatie Waarden van het Nederlands burgemeestersambt.
Lees meer
Bouwen aan morgen: Toekomstverkenning bouwsector 2030 woensdag 9 december 2020
Hoe organiseren we wonen, werken en recreëren op een optimale manier in 2030? De huidige energiesystemen en -infrastructuren gaan sterk veranderen door klimaatdoelen, hoe gaan we deze uitdaging vormgeven in ons land? Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven? En, hoe ziet de toekomst van werk eruit in de bouwsector? Dit zijn belangrijke vraagstukken die worden onderzocht in de nieuwe Toekomstverkenning voor 2030 die wij samen met Bouwend Nederland hebben opgesteld.
Lees meer
Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW maken arbeidsmarkt crisisbestendiger dinsdag 1 december 2020
De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet beter. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Ook andere werkenden kunnen beter door de crisis komen. Dit zijn twee adviezen van het Platform Toekomst van Arbeid in zijn analyse van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.
Lees meer
Map