Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en rekenwerk. Onze klanten, uit diverse sectoren, nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties en andere (digitale) producten.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
De digitale verzorgingsstaat: technologie in dienst van burgers maandag 14 september 2020
Een overheid die bepaalt welke aanvragen voor bijstand extra controle behoeven door middel van een geautomatiseerd risicoselectiesysteem. De ‘digitale verzorgingsstaat’ is het gebruik van digitale en geautomatiseerde processen door overheden binnen het stelsel van sociale zekerheid. Denk aan het toekennen van een bijstandsuitkering of van kinderbijslag.
Lees meer
Nederland bespaart miljarden door snellere afhandeling van problematische schulden vrijdag 11 september 2020
In Nederland maken we jaarlijks tot 17 miljard aan kosten in een poging ruim 3 miljard aan problematische schulden te innen. En dat lukt meestal niet. Hier is de schuldafhandeling zo ingericht dat we er vijf tot zes jaar over doen om van de ruim 3 miljard aan problematische schulden maar enkele honderden miljoenen te innen. En gedurende die vijf tot zes jaar die dat duurt zitten de huishoudens waar het om gaat in diepe armoede, wat gepaard gaat met hogere zorgkosten, een groter ziekteverzuim, lagere arbeidsparticipatie, hoger uitkeringsafhankelijkheid en een hogere onderwijsuitval.
Lees meer
Dank aan onze klanten, dank aan onze overheid vrijdag 11 september 2020
Hoe gaat het met de fabriek in tijden van Corona? Die vraag krijgen we nu geregeld, van klanten, van samenwerkingspartners, van vrienden en familie. De zorg is begrijpelijk. Wij zijn een denkbedrijf. We leven van het bijeenbrengen van mensen om samen na te denken over complexe vraagstukken. We leven van de trainingen waarmee we groepen klanten helpen hun eigen denkkracht te vergroten. We leven van het inhoudelijk in goede banen leiden van vergaderingen en congressen. We leven van bijeenkomsten.
Lees meer
Nederlandse zorgstelsel een van de beste van Europa donderdag 10 september 2020
Nederland heeft, in vergelijking met andere landen in Europa, een goed en toegankelijk zorgstelsel. Dat blijkt uit ons rapport ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’ in opdracht van Coöperatie VGZ. Het rapport biedt naast een vergelijkende analyse ook een blik op de prestaties van dertien jaar zorgverzekeringswet in Nederland.
Lees meer
Een helder gesprek over het Nederlands burgemeestersambt woensdag 2 september 2020
Het burgemeestersambt is geregeld onderwerp van publiek debat, zowel nationaal als lokaal. Welke (extra) bevoegdheden moeten burgemeesters hebben bij bijvoorbeeld het handhaven van de coronamaatregelen? Hoe willen we in Nederland burgemeesters benoemen? En, hoe krijgen we meer diversiteit in het burgemeesterscorps?
Lees meer
Chef Rekenwerk Daniël van Vuuren: “Er is een goede team-spirit” donderdag 27 augustus 2020
De kwantitatieve tak van de Argumentenfabriek, Rekenwerk, bestaat deze maand één jaar. Bij Rekenwerk staan kwalitatief hoogstaand rekenwerk, heldere presentatie en goed conceptueel denkwerk hoog in het vaandel. Voor de gelegenheid een interview met Daniël van Vuuren, de chef van deze jonge afdeling.
Lees meer
Map