Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en stevig rekenwerk. Onze klanten nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. Wij brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder, en doen het rekenwerk dat nodig is voor weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Schaf de rondpompmachine af dinsdag 28 januari 2020
De kinderopvangtoeslag affaire heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen de overtuiging hebben dat ons stelsel van toeslagen moet worden afgeschaft. De 'rondpompmachine', zoals dit stelsel ook wel wordt genoemd, leidt volgens onze Chef Geld, Robin Fransman tot diverse concrete problemen.
Lees meer
Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio vrijdag 24 januari 2020
Welke innovatieve woonvormen helpen ouderen in onze regio langer thuis te blijven wonen? Hoe kunnen we onze jongeren stimuleren zelfredzaam te worden? En hoe creëren we een leefomgeving waarin onze kinderen gezond kunnen opgroeien? Het zijn slechts drie voorbeelden van vragen die de komende jaren worden beantwoord voor een gezonde regio Zuidoost-Nederland.
Lees meer
Regierol gemeente warmtetransitie donderdag 23 januari 2020
Hoe kun je als gemeente de regierol bij de Transitievisie Warmte invullen? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de regie hebben bij de warmtetransitie en dat zij uiterlijk 2021 een eerste Transitievisie Warmte gereed hebben. Deze visie beschrijft het tijdpad waarin wijken geïsoleerd en aardgasvrij gemaakt worden. Maar wat valt hierbij zoal te kiezen als gemeente en hoe maak je die keuzes weloverwogen? Vanuit het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken maakten we een Rollenkaart met mogelijke regierollen. Hiernaast maakten we een Afwegingskader om gemeenten te helpen hier een keuze in te maken.
Lees meer
Datagebruik: op basis van vertrouwen donderdag 23 januari 2020
Zijn organisaties privacy-moe? Integendeel, ze beseffen meer dan ooit dat verantwoord datagebruik verder gaat dan het naleven van regels. Om het vertrouwen van klanten niet te beschamen, moeten organisaties in elke specifieke situatie goed onderbouwde afwegingen kunnen maken over wat ze wel en niet doen met de data van de klant. Hoe geven zij verantwoord datagebruik betekenis in de praktijk?
Lees meer
Infographic 2020: van klimaattafel naar keukentafel dinsdag 21 januari 2020
Hoeveel energie verbruiken we in Nederland? Hoeveel CO2 stoten we hiermee uit? En hoe zit dat eigenlijk voor een huishouden in Nederland? We horen tegenwoordig bijna dagelijks berichten en opvattingen over klimaat en energie, maar de basale feiten zijn lang niet bij iedereen bekend. Energiebeheer Nederland (EBN) wil bijdragen aan een geïnformeerde dialoog over klimaat en energie en maakt hiertoe jaarlijks de infographic ‘Energie in Cijfers’ met dit jaar als motto ‘Van klimaattafel naar keukentafel’.
Lees meer
Elke zwerfjongere een eigen huis? maandag 20 januari 2020
Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, daar hoeven jongeren toch niet op straat te leven? Toch wel: Nederland blijkt maar liefst 12.500 jongeren die dak- of thuisloos zijn te tellen. En dit aantal groeit.
Lees meer
Map