Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten nemen stevige strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder en bieden overzicht met onze fraaie visualisaties.

 

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Argumentenkaart helpt bij keuze wel of niet stemmen op 21 maart vrijdag 16 maart 2018
Voor wie er nog niet uit is of hij op woensdag 21 maart gaat stemmen voor de gemeenteraad, is er nu de Argumentenkaart Gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Lees meer
De schijf van vijf voor mentale leefstijlverandering maandag 12 maart 2018
“Onze grootste zorg, dat zijn we zelf. Dat is onze mentaliteit. Onze manier van denken en voelen.” Voor de Volkskrant schreef Kees Kraaijeveld over de mentale schijf van vijf. Hoe kunnen we onze mentale leefstijl verbeteren en als mensen floreren? De auteur reikt vijf ingrediënten aan uit de positieve psychologie.
Lees meer
Schrappen: van papier naar praktijk maandag 12 maart 2018
Wie gaat wat doen om (overbodige) regels in de zorg te schrappen? In week 3 van de ‘schrap- en verbeterweken’ van [Ont]Regel de Zorg staan actieplannen centraal. Zorgprofessionals – van medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysio’s, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen – denken onder leiding van De Argumentenfabriek na over hoe de administratieve lasten in de zorg verminderd kunnen worden en wie daarvoor wat kan doen.
Lees meer
Wijs de weg met waarden in je coalitieakkoord vrijdag 9 maart 2018
Een coalitieakkoord zou vier jaar lang een richtinggevend document van een nieuwe gemeenteraad moeten zijn. De praktijk is anders. Hoe kan het beter? Door expliciet te maken welke waarden leidend zijn in beleid. Onze Chef Gemeenten Dries Bartelink schreef hier een opiniestuk over voor Binnenlands Bestuur.
Lees meer
Denkhulp Word gewoon excellent! nu verkrijgbaar donderdag 1 maart 2018
Wat te doen met studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere onderwijs biedt? In het hbo en wo hebben ze ‘honours-onderwijs’, het mbo heeft sinds 2015 ‘excellentie-onderwijs’. Het zijn speciale programma’s buiten het reguliere lesprogramma om voor studenten die meer kunnen en willen. Wat zijn geleerde lessen over excellentie-onderwijs sinds mbo-scholen hier intensief mee aan de slag zijn gegaan?
Lees meer
Heldere prioriteiten en scherp geformuleerde resultaten voor VNG vrijdag 9 februari 2018
Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven in het sociaal domein waar de samenleving en gemeenten voor staan in 2018? En wat is de missie en rol van VNG hierbij? Met interne en externe belanghebbenden stelden we een VNG Agenda 2018 op met heldere prioriteiten en scherp geformuleerde resultaten.
Lees meer
Map