Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en rekenwerk. Onze klanten, uit diverse sectoren, nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties en andere (digitale) producten.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Werkboek "Succesvol de arbeidsmarkt op!" is uit donderdag 21 oktober 2021
Het werkboek "Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan?" is gepubliceerd. De VNG en A&O fonds Gemeenten hebben gezamenlijk met de vakbonden FNV, CNV en CMHF onder leiding van De Argumentenfabriek het werkboek samengesteld. In de denksessies was een belangrijke rol weggelegd voor gemeentemedewerkers, gemeentesecretarissen en strategisch adviseurs.
Lees meer
Publicatie Vakvereisten van informatieprofessionals dinsdag 19 oktober 2021
Wat moeten mensen allemaal kunnen die zich bij het Rijk bezighouden met informatie? Hun officiële benaming luidt: informatiehuishoudingprofessional. Dat klinkt misschien wat apart, maar het zijn hele belangrijke functies. Ze borgen bijvoorbeeld de juistheid en beschikbaarheid van Rijksinformatie. Hoe belangrijk dat is voor het functioneren van de democratie weten we sinds de Toeslagenaffaire allemaal.
Lees meer
Naar een nieuw sociaal contract donderdag 14 oktober 2021
Pieter Omtzigt publiceerde begin dit jaar het boek "Een nieuw sociaal contract", waar hij het zijne bijdraagt aan de herintroductie van het begrip ‘sociaal contract’ in het Nederlandse publieke debat. Hij is echter niet de enige die het dringend nodig acht hier helder over na te denken. In 2017 verscheen vanuit De Argumentenfabriek het boek "Naar een nieuw sociaal contract", geschreven door Frank Kalshoven en Silvie Zonderland.
Lees meer
Wegwijs in databanken over voedingsmiddelen woensdag 13 oktober 2021
Het belang van goede, actuele en openbare databanken met gegevens over voedingsmiddelen wordt steeds groter. De databanken zijn onmisbaar voor beleidsmakers om voedingsbeleid te bepalen en voor het Voedingscentrum om consumenten te informeren over gezonde voeding.
Lees meer
Digitaal, hybride of fysiek vergaderen in de lokale democratie? woensdag 6 oktober 2021
In het coronajaar 2020 werd digitaal vergaderen van de een op de andere dag de norm – ook voor decentrale volksvertegenwoordigingen, zoals gemeenteraden en waterschappen. Nu de samenleving langzaam weer opengaat, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verkend óf en wanneer digitaal vergaderen mag blijven en of hybride vergaderen (een combinatie van fysiek en digitaal vergaderen) wenselijk is. De Argumentenfabriek hielp het ministerie bij het in kaart brengen van de argumenten vóór en tegen deze vergadervormen.
Lees meer
Nieuw voor onderwijsprofessionals: het pre-weekend online onderwijsgesprek dinsdag 28 september 2021
Wil je ook eens begeleid sparren met collega’s over onderwijsvragen die jou bezig houden? Meld je dan aan voor het nieuwe initiatief van onze sector onderwijs: het online onderwijsgesprek.
Lees meer
Map