Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten nemen stevige strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder en bieden overzicht met onze fraaie visualisaties.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Naar een nieuw sociaal contract - voor een beter Nederland vrijdag 22 september 2017
Kan het beter? Dat is de vraag die in deze studie centraal staat. Kan wat beter? Het sociale contract van Nederland. Het sociale contract is de set aan afspraken en regels die wij als burgers (impliciet) hebben met de overheid. Zo zijn alle Nederlanders verplicht verzekerd tegen ziektekosten en tegen de kosten van langdurige zorg. En er staat in het sociaal contract een leerplicht (tot zestien jaar) en een kwalificatieplicht (van zestien tot achttien jaar). We doen het goed in Nederland, maar het kan beter. Door de 'lange systemen' van Nederland beter op elkaar af te stemmen kunnen we welvaartswinst boeken. Hoe dat eruit zou kunnen zien lees je in Naar een nieuw sociaal contract.
Lees meer
Knelpuntenanalyse: De eerste stap naar een nieuwe richtlijn donderdag 14 september 2017
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werken op het consultatiebureau met richtlijnen. Die gaan bijvoorbeeld over wat te adviseren rond borstvoeding of hoe vroegtijdig heupafwijkingen te signaleren. De Argumentenfabriek heeft de afgelopen jaren in opdracht van ZonMw veertien knelpuntenanalyses uitgevoerd voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ).
Lees meer
Zó werkt de huisartsenzorg nu ook in de app woensdag 6 september 2017
De Zó werkt de zorg-app bevat nu ook de special Zó werkt de huisartsenzorg. Deze special bevat toegankelijke uitleg over de organisatie, financiering en wetten in de huisartsenzorg. Dit aanvullend gedeelte van de basis-app is gratis voor medewerkers of leden van Platform Zó werkt de zorg en voor de partners die de special mede mogelijk hebben gemaakt.
Lees meer
Kosmokiezers en tegenstemmers - politieke kaarten van Nederland dinsdag 5 september 2017
Hoe kunnen kaarten helpen bij het duiden van de verkiezingsuitslag?
Lees meer
Denktank (Ont)Regel de Zorg van start donderdag 31 augustus 2017
Zorgprofessionals administreren, voor goede zorg. Maar hoeveel moeten zij administreren? En wanneer is dit wel of niet nuttig? Bovendien ervaren ze een steeds grotere administratiedruk.
Lees meer
'Een overschot is een voordeel voor een volgend kabinet' vrijdag 11 augustus 2017
Wat is fijner dan een demissionair kabinet en een trage formatie? Althans, als de economie fijn op stoom is en er zich geen acute internationale crises aandienen? In zo’n situatie is het nog fijner als het demissionaire kabinet nog struikelt ook.
Lees meer
Map