19 maart 2024

Hoe zorg je voor oncologische zorg buiten het ziekenhuis?

Zorg en welzijn

Hoe krijgen mensen met kanker veilig medicatie toegediend buiten het ziekenhuis? Zodat minder ziekenhuispersoneel nodig is, en patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven te reizen. Het ziekenhuis moet hiervoor belangrijke keuzes maken. Welke patiënten komen in aanmerking voor oncologische zorg thuis of in de wijk? Hoe krijgt het ziekenhuis dit vergoed? Drie informatiekaarten Ziekenhuisverplaatste oncologische zorg laten zien waar ziekenhuizen over na moeten denken om patiënten elders zorg te bieden. 

 

We hebben met oncologie- en ervaringsdeskundigen de informatiekaarten gemaakt, in opdracht van CareCoalition. CareCoalition is een samenwerkingsverband dat onderzoekt hoe ziekenhuisverplaatste oncologische zorg op een veilige manier naar de thuissituatie verplaatst kan worden. Ziekenhuizen hebben met de informatiekaarten Ziekenhuisverplaatste oncologische zorg snel overzicht of toediening van oncologische medicatie buiten het ziekenhuis mogelijk is voor een patiënt.

Op de informatiekaarten worden drie verschillende situaties van ziekenhuisverplaatste zorg beschreven:

  • Zelftoediening thuis
  • Toedienging bij de patiënt thuis
  • Toediening in de wijk

Per situatie is de relevante informatie beschreven als het gaat om verantwoordelijkheid, veiligheid, organisatie en vergoeding. Wanneer moet het ziekenhuis zorgen voor een achterwacht bij problemen rond de toediening? En wanneer leent de medicatie zich voor een veilige toediening?