Sector

Bouwen en wonen

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Hoe willen we wonen, werken en recreëren in de toekomst? Wat betekenen onze wensen voor de spelers op de (woning)markt? Welke invloed hebben zij op de omgeving? Hoe maken we bijpassend beleid dat werkt? Hoe ziet onze (organisatie)strategie eruit? Wij begeleiden helder denkwerk over complexe vraagstukken, om zo tot gedragen besluitvorming en stevige, onderbouwde keuzes te komen. We kijken met een brede blik: van waarom tot hoe, van waarden tot besluiten, van evaluatie tot toekomstbeeld, vanuit economisch, ruimtelijk en sociaal perspectief. We richten ons op publiek én privaat, voor- én tegenstanders, experts én ervaringsdeskundigen. Helder, onderbouwd en koersvast op weg naar de toekomst.

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Ervaringen uit de sector

Onze methode biedt voordelen

In de complexiteit van vraagstukken biedt de methode van De Argumentenfabriek volop voordelen. We bieden beleidsmakers grip op de veelheid van vragen en weten de kern uit het vraagstuk te treffen. We helpen bedrijven scherp te formuleren wat er anders kan en hoe. We helpen beleidsmakers van Rijk, provincie en gemeente, maar ook burgers onderbouwde keuzes te maken door alle relevante argumenten overzichtelijk in beeld te brengen. En we faciliteren een constructief gesprek tussen mensen met uiteenlopende opvattingen om tot gedragen beleid te komen op basis van feiten, argumenten en waarden.