Een verhaal voor Nederland in 2040

Of het nu gaat om woningbouw, arbeidsmarkt, klimaat, stikstof, migratie of sociale zekerheid: vele grote vragen hebben nu allemaal onze aandacht nodig. Nederland snakt naar een nieuw verhaal waarmee we deze grote vragen in samenhang kunnen beantwoorden.

Over dit project

Hoe ziet Nederland eruit in 2040? Hoe wonen we dan? Hoe liggen land en natuur erbij? Hoe is het leven in onze dorpen en steden? Waarmee verdienen we ons geld? Wat is de positie van Nederland in Europa en in de wereld? Hoe gaat het met de gezondheidszorg, het onderwijs en onze sociale zekerheid?

Op al deze vragen zijn antwoorden nodig. Antwoorden, die samen een realistisch en hoopgevend toekomstbeeld schetsen van ons land. Nederland heeft behoefte aan een verhaal. Een verhaal dat helpt om keuzes te maken. Keuzes die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de problemen die we de komende decennia hebben op te lossen.

De Denktank Nederland 2040: een toekomstbeeld heeft dit verhaal nu gepubliceerd op hun website.