Rollen bij de Transitievisie Warmte

Wat valt er voor een gemeente te kiezen in de aanpak om van het gas af te gaan? Hoe geef je invulling aan je regierol bij de warmtetransitie? En welke rollen hebben raadsleden bij de totstandkoming van de Transitievisie warmte? We hielpen gemeenten en raadsleden strategisch over hun rol na te denken en afwegingen inzichtelijk te maken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en de wijkaanpak.

Relevante fabriekers

Jaar

2019-2020

Over dit project

Warmtetransitie

Hoe gaan we huizen van het gas af halen? Hoe werken gemeente hierin samen met inwoners, woningcorporaties, netbeheerders, bedrijven en andere organisaties? Er komt een hoop op gemeenten af bij de ambitie om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen, de zogeheten warmtetransitie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten ‘de regie’ hebben en om te beginnen een plan maken, de Transitievisie Warmte. Maar hoe kan die regierol er eigenlijk uitzien? Om gemeenten tot betere afwegingen te laten komen ontwikkelden we de Rollenkaart en het Afwegingskader voor de regierol bij de Transitievisie warmte. Voor raadsleden maakten we een rollenkaart als hulpmiddel bij het invullen van hun eigen rol bij de Transitievisie Warmte.

Rollen gemeente

De Rollenkaart en het Afwegingskader Transitievisie Warmte helpen gemeenten bij hun afwegingen over de regierol bij de warmtetransitie. De Rollenkaart verkent de speelruimte van gemeenten, inclusief de vragen die zij zich kunnen stellen bij het opstellen van de Transitievisie. De tweede kaart helpt hen de juiste afwegingen te maken bij het kiezen van hun rol. Beide kaarten helpen strategen, programmamanagers, beleidsmedewerkers en het MT bij gemeenten om met elkaar  – en met college, raad en samenleving- het gesprek te voeren over hoe zij invulling geven aan hun regierol.

Rollen raadsleden

Samen met en voor raadsleden maakten we de Informatiekaart Rollen van Raadsleden bij de Transitievisie warmte. Deze kaart geeft raadsleden handvatten om na te denken over hoe zij invulling willen geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Via een reeks vragen over zowel de inhoud als het proces om tot een Transitievisie warmte te komen, helpen we raadsleden om voor zichzelf te bepalen hoe zij hierop willen sturen.

We maakten de overzichtskaarten met de kenmerkende werkwijze van De Argumentenfabriek: samen met medewerkers van gemeenten, raadsleden en andere deskundigen brachten we de verschillende perspectieven en mogelijke rolinvullingen in kaart via onze denksessiemethode. De rijke opbrengst brachten we vervolgens terug tot een beknopt overzicht met een aantal denkrichtingen, kernvragen en voorbeelden. Dit stelt gemeenten en raadsleden in staat om zelf een weloverwogen keuze te maken over hun positie in de warmtetransitie.

Meteen toegang tot de kaart?

De kaarten staan online en zijn los te downloaden.

Rollenkaart

Wil je het strategisch vermogen van je gemeente vergroten bij het nadenken over de warmtetransitie?

Bel of mail met Talitha Koek.