Sector

Werk

Vragen?

Neem contact op met Frank Kalshoven

frank@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Frank Kalshoven

Werk is een relevant thema voor de samenleving, voor organisaties en voor individuen. Voor de samenleving gaat het over vraagstukken als ‘Hoe ziet werk er in de toekomst uit?’ en ‘Hoe verhouden werk, sociale zekerheid en een leven lang ontwikkelen zich tot elkaar?’ Organisaties helpen we nadenken over arbeidsverhoudingen, over personeelsbeleid en over de organisatiecultuur. Voor individuen denken we na over vragen als: ‘Wat betekent het voor je werk en inkomen als je chronisch ziek wordt?’ en ‘Zal ik met pensioen gaan of toch nog even doorwerken?’

Vragen?

Neem contact op met Frank Kalshoven

frank@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Frank Kalshoven

Ervaringen uit de sector