12 februari 2021

Naar een nieuw ontwerp van werk

Werk

De werkgeversvereniging WENB vroeg zich af wat zij nu al kunnen oppakken en wat dit rapport voor hun leden betekent. Wij hebben het denkwerk rondom deze vraagstukken begeleid met als resultaat het Kaartenboek “Naar een nieuw ontwerp van werk”. Hierin wordt aandacht besteed aan interne wendbaarheid en een leven lang ontwikkelen binnen de WENB-sectoren. De publicatie bevat twee informatiekaarten en twee doelenkaarten.

Hoe nu verder?

De arbeidsmarkt hervormen is een belangrijk thema in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Het advies van de commissie-Borstlap heeft deze programma’s zeker beïnvloed. Bij het vormen van een nieuwe regering na de verkiezingen in maart 2021 ligt de toekomstige arbeidsmarkt op tafel.

In “Naar een nieuw ontwerp van werk” staan inspirerende ingrediënten om de bakens van de arbeidsmarkt te verzetten. Om hiermee concreet in cao’s aan de slag te kunnen, moet WENB eerst nog verder de diepte in samen met hun leden. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Zij gaan op zoek naar nog meer inspiratie voor de toekomstige arbeidsmarkt en de rol die werkgevers hierin kunnen en willen vervullen.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de auteurs van de publicatie Petra van de Goorbergh.