Fabrieker

Petra van de Goorbergh

Directeur en Chef Werk

Sectoren

Werk

Hoe kunnen we de Nederlandse arbeidsmarkt beter laten werken? Hoe zorgen we ervoor dat de mens zich blijft ontwikkelen, zich gezond en vitaal voelt en met plezier het werk doet. Wat is hierbij de rol van werknemers, werkgevers, branches, sociale partners en overheden? Hoe zorgen we ervoor dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen organisaties in het publieke en private domein helpen bij oplossingen en uitvoering?

Vragen zijn zo gesteld, maar dan? De Argumentenfabriek helpt opdrachtgevers met het formuleren van strategische vragen, het stellen van heldere doelen, het in kaart brengen van argumenten en het visualiseren van informatie. Met verschillende resultaten: van visies, argumenten- en informatiekaarten tot scenario’s en probleemanalyses. Van een complex vraagstuk naar helder inzicht. Zodat een opdrachtgever verder kan.

Al meer dan 20 jaar zet ik me in verschillende rollen in voor een goed werkende arbeidsmarkt waar iedereen gezond en duurzaam aan de slag kan en blijft. Ik hou van complexe vraagstukken helder maken en deze voorzien van praktische oplossingen. Dat doe ik graag samen met organisaties in het publieke en private speelveld, want ik geloof in ‘samen sterk’. Eerder werkte ik bij UWV, Verbond van Verzekeraars, OVAL en Wissenraet van Spaendonck.

Worstel je met een vraagstuk over de arbeidsmarkt waar je onze denkkracht en aanpak bij kan gebruiken? Neem contact op, ik denk graag met je mee!

Petra van de Goorbergh werkte mee aan: