Investeren in mensen

Met Investeren in mensen doet het Platform de Toekomst van Arbeid concrete, veelal doorgerekende voorstellen om de waarde van werk in Nederland te vergroten. Voert het komende kabinet deze voorstellen uit, dan nemen niet alleen de economische groei en de werkgelegenheid toe, maar stijgt ook de welvaart in ruimere zin.

Sectoren

Werk

Relevante fabriekers

Jaar

2020

Over dit project

Eind juni 2020 nam Wouter Koolmees van Sociale Zaken het boek Investeren in mensen in ontvangst, een samenhangend pakket maatregelen op en rond de arbeidsmarkt met als hoofddoel de waarde van werk in Nederland te vergroten. Het boek bevat bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren. De investeringen die het platform voorstelt kosten de overheid op korte termijn geld, maar verbeteren de overheidsfinanciën op lange termijn. Onze voorstellen, conform de Haagse normen doorgerekend door SEO Economisch Onderzoek, zijn dan ook bedoeld als inspiratie voor de programmacommissies van politieke partijen, en als bouwstenen voor een komend regeerakkoord. De voorstellen van het platform verbeteren Nederland, ongeacht de samenstelling van een toekomstig kabinet. De voorstellen gaan over een leven lang ontwikkelen, de spelregels op de arbeidsmarkt, de vormgeving van inkomenszekerheid, de basis van de arbeidsmarkt en ten slotte de goede start van jonge kinderen, de werkenden van morgen. Uitvoering van deze voorstellen brengt een aanlokkelijke toekomst dichterbij, een toekomst waarin werk weer op waarde wordt geschat, zoals geschetst in de visies van de WRR, de commissie-Borstlap en ons platform. Investeren in mensen is alweer het vijfde boek van Platform Toekomst van Arbeid. Het zesde, Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt, is een vervolg op het boek Investeren in mensen. Hierin staan samenhangende en doorgerekende maatregelen om de arbeidsmarkt crisisbestendiger te maken.

Meer weten over Investeren in mensen of over Platform Toekomst van Arbeid?

Neem dan contact op met Petra van de Goorbergh of kijk op de website.