Sector

Asiel en migratie

Vragen?

Neem contact op met Swaan van Iterson

swaan@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Swaan van Iterson

Hoe sturen we in een complex landschap van asiel en migratie? Welke impact heeft dit op onze samenleving en beleid? De Argumentenfabriek biedt heldere analyses en inzichten. We ontrafelen de kernvragen en met een integrale benadering vanuit sociaal, juridisch en cultureel perspectief, zetten we koers naar gedragen besluiten. Samen met beleidsmakers, NGO’s en gemeenschappen, werken we aan een toekomstgerichte aanpak.

Vragen?

Neem contact op met Swaan van Iterson

swaan@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Swaan van Iterson