Sector

Energie en klimaat

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Helder denken over één van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd: klimaatverandering en energietransitie, dat is de kern van het werk van De Argumentenfabriek voor deze sector. De complexiteit van de energietransitie vraagt bij uitstek om helder denkwerk, gedragen besluitvorming en krachtige, onderbouwde keuzes. De wereld van energie is voortdurend in beweging, de belangen zijn groot en energie is tegenwoordig onderwerp van stevig maatschappelijk debat. Juist dan zijn een koel hoofd, overzicht en inzicht in de feiten, opties en argumenten van het grootste belang.

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Ervaringen uit de sector

Energietransitie grijpt in

Nu internationale klimaatafspraken hun vertaling vinden in beleid van overheden, strategieën van bedrijven en gedrag van mensen, wordt zichtbaar hoe breed de energietransitie ingrijpt op onze samenleving. Hoe we ons huis verwarmen en van A naar B rijden. Hoe we staal produceren, kaas maken of tomaten kweken. Maar ook hoe ons landschap eruitziet en waar we ons geld mee kunnen verdienen. Het is een echt maatschappelijk vraagstuk, dat niet alleen gaat over techniek en geld, maar net zo goed over gebruik van de ruimte en sociale verhoudingen.

Voordelen fabrieksaanpak

In die complexiteit biedt de methode van De Argumentenfabriek volop voordelen. We bieden beleidsmakers grip op de veelheid van vragen en weten de kern uit het vraagstuk te treffen. We helpen bedrijven en brancheorganisaties scherp te formuleren wat er anders kan en hoe. We helpen beleidsmakers van Rijk, provincie en gemeente, maar ook burgers onderbouwde keuzes te maken door alle relevante argumenten overzichtelijk in beeld te brengen. En we faciliteren een constructief gesprek tussen mensen met uiteenlopende opvattingen om tot gedragen beleid te komen op basis van feiten, argumenten en waarden. Wij werken mét mensen, niet voor mensen. Steeds in gesprek met publiek én privaat, voor- én tegenstanders, experts én ervaringsdeskundigen. Helder, onderbouwd en koersvast op weg naar een duurzame toekomst.