Fabrieker

Talitha Koek

Duurzaamheid is een begrip waar bijna niemand tegen is. Een leefbare en schone wereld achterlaten voor de generaties na ons is een universele wens. Toch schuurt het vaak en veel in het debat over duurzaamheid en in de uitvoering van het beleid. Omdat de definities van wat duurzaam en schoon is niet altijd overeenkomen. Omdat de kosten en baten van maatregelen niet altijd helder zijn. Omdat de impact van keuzes niet tijdig doordacht is, waardoor processen spaak lopen. Of omdat effecten van duurzaamheidsbeleid niet acceptabel zijn voor partijen in de samenleving.

De komende jaren zijn essentieel om grote omslagen te realiseren in Nederland in de manier waarop wij wonen, werken, spullen gebruiken, eten en reizen. Alle partijen in de samenleving krijgen te maken met complexe transities in de energiesector, mobiliteit, industrie, bouw of landbouw. Hoe zorgen we dat alle belangen in beeld zijn en de lasten eerlijk verdeeld worden? Hoe zorgen we dat niet iedere partij zelf het wiel uitvindt maar we gezamenlijk aan hetzelfde doel werken? En misschien het belangrijkste, hoe zorgen we dat alle partijen werken op basis van gedeelde definities en feiten, om zo tot optimale besluiten te komen?

Sinds vijftien jaar werk ik aan deze transities vanuit verschillende rollen. Ik ben opgeleid als politicoloog en begon mijn loopbaan als public affairs adviseur. Zo leerde ik vanuit verschillende belangen en perspectieven naar een vraagstuk kijken. Bij Natuur & Milieu heb ik als programmaleider energie met partners vele duurzame energieprojecten uitgevoerd. Centraal stond hierbij altijd het verbinden van belangen en het verbeteren van beleid en uitvoering. Daarna heb ik bij vervoerbedrijf GVB het duurzaamheidsbeleid uitgedacht en uitgevoerd, met als resultaat uitstootvrij openbaar vervoer in Amsterdam.

Bij De Argumentenfabriek neem ik deze kennis en kunde mee om organisaties verder te helpen met hun duurzaamheidsvraagstukken. Ik denk graag mee over je vraag over bijvoorbeeld energie, circulariteit, biodiversiteit of mobiliteit.