Wegwijs in databanken over voedingsmiddelen

Beschikbare informatie over voedingsmiddelen van het RIVM en het Voedingscentrum wordt nu nog niet altijd voldoende gevonden, gezien en benut. Terwijl beide organisaties een schat aan data over voedingsmiddelen verzamelen die nuttig kan zijn voor beleidsmakers en diëtisten.

Sectoren

Relevante fabriekers

Jaar

2020

Over dit project

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Voedingscentrum werken samen aan databanken over voedingsmiddelen. Maar welke gegevens over voedingsmiddelen verzamelen en beheren zij? En wat doen ze (en andere partijen zoals ministeries) met deze data? Voor beide organisaties maakten we de Gegevenskaart Voedingsmiddelen. Een kaart met hierop een overzicht van acht belangrijke, onafhankelijke databanken en -bestanden over voedingsmiddelen en hoe ze worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het voorlichten van consumenten via de ‘Kies Ik Gezond’-app van het Voedingscentrum, in adviezen van diëtisten of voor het Europese databestand over voedselveiligheid door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Heb jij ook een voedselvraagstuk?

Neem contact op met Talitha Koek.