Sector

Sociaal domein

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh

Bestaanszekerheid, preventie, inclusie. Een greep uit de opgaven in het sociaal domein. Hoe maken we beleid dat werkt en dat draagvlak heeft bij inwoners? Beleid dat past binnen de maatschappelijke en financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan? Hoe wegen we al deze belangen mee?

Met helder denken helpt De Argumentenfabriek grip te krijgen op deze uitdagingen. We combineren stevig denkwerk met dialoog. Samen werken we toe naar inzicht en overzicht voor weloverwogen besluiten. Voor overheden, uitvoerders, aanbieders en maatschappelijke partners.

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh

Voorbeeldprojecten