Sector

Duurzaamheid

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Het gesprek van de dag gaat over ‘de transitie’. Of het nu gaat over de bouw, over energie, industrie, landbouw of mobiliteit. We gaan naar een systeem met minder uitstoot, circulair gebruik van grondstoffen en meer oog voor natuur, biodiversiteit en landschap. Hoe bedenken we samen oplossingen voor deze complexe transities? Wat zijn argumenten voor en tegen opties? Hoe formuleren we een visie en concrete doelen? En hoe wegen we belangen mee? Wij helpen grip te krijgen op deze uitdagingen. We combineren stevig denkwerk met dialoog. Samen werken we toe naar inzicht en overzicht voor weloverwogen besluiten.

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Gerelateerde producten

Helder denken transities

De maatschappelijke transities waar we voor staan zijn complex. Dit vraagt om stevige analyses, innovatieve ideeën en gezamenlijke oplossingsrichtingen. En dat is niet eens zo makkelijk bij uiteenlopende belangen en perspectieven. Meer dan ooit is het dus zaak om met alle stakeholders om tafel te gaan. Publiek én privaat, groot én klein, producent én consument. Wij helpen de transities te versnellen, door gedeelde analyses te maken, feiten op een rij te zetten, kennis bijeen te brengen en samen opties te bedenken, te beargumenteren en door te rekenen. Door een onderbouwde visie te formuleren, doelen te concretiseren, beleid te evalueren en meer. Met veel plezier doen we dit voor gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries, maar ook voor (samenwerkende) publieke en private organisaties.

Sta je voor een ingewikkeld duurzaamheidsvraagstuk? Nieuwsgierig wat de werkwijze van De Argumentenfabriek kan opleveren? Neem dan contact op met Majelle Verbraak. Bekijk ook gerust eens ons werk in specifieke sectoren, zoals Energie en klimaat, Mobiliteit, Voedsel en Bouwen en wonen.