26 februari 2024

Hernieuwbare energie: twee nieuwe Informatie­kaarten 

Energie en klimaat Duurzaamheid

Energie is overal. Onder je voeten, diep in de grond bijvoorbeeld. Maar ook in mest, stro, houtafval en gemaaid bermgras. Platform Zó werkt energie in Nederland lanceert vandaag twee nieuwe Informatiekaarten over twee hernieuwbare energiebronnen: Bio-energie en Energie uit de Ondergrond. De kaarten zijn zo gemaakt dat de lezer snel inzicht krijgt in de belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen van de energiebronnen.

Bio-energie

Bio-energie is elektriciteit, warmte, gas of brandstof gemaakt van biomassa. Vaak worden hier biomassareststromen voor gebruikt, zoals houtafval, mest, stro of bermgras. Met verschillende technieken wordt hier energie van gemaakt, bijvoorbeeld voor één woning of juist een hele wijk. Binnen het Nederlandse energiesysteem is bio-energie de grootste hernieuwbare energiebron. De Informatiekaart Bio-energie legt uit hoe bio-energie werkt en welke voor- en nadelen eraan kleven.

 

Energie uit de Ondergrond

Door de warmte van de aardkern is het diep onder de grond warm: de temperatuur stijgt met 3°C per honderd meter diepte. Via geothermie en bodemenergie wordt warmte onder de grond gewonnen of opgeslagen. Deze energie kan voor veel toepassingen worden gebruikt, zoals voor het verwarmen van kassen of het koelen van huizen. De Informatiekaart Energie uit de Ondergrond laat belangrijke kenmerken, strategische vragen en voor- en nadelen van geothermie en bodemenergie zien.

 

Platform Zó werkt energie in Nederland

Deze Informatiekaarten zijn onderdeel van een serie, gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van Platform Zó werkt energie in Nederland. Eerder maakten we Informatiekaarten over Waterstof, Wind op Zee, Kernenergie en Integratie binnen het Energiesysteem.

Platform Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem om zo de geïnformeerde dialoog te voeden. In 2021 publiceerden de platformpartners hiertoe het boek  Zó werkt energie in Nederland. Alle informatie van het platform is gratis toegankelijk op de website www.zowerktenergie.nl.  De komende jaren zal het platform meer relevante en actuele Informatiekaarten over energie maken.

 

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Bekijk de website zowerktenergie.nl eens!