Sector

Veiligheid

Vragen?

Neem contact op met Maarten Gehem

maarten@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Maarten Gehem

Wie doet wat bij een grootschalige cyberaanval of een volgende pandemie? Wat zijn goed doordachte doelen voor onze organisatie? Hoe kunnen we onze veiligheidsorganisatie inrichten en profileren? En wat zijn eigenlijk de waarden van onze organisatie en wat voor cultuur hoort hierbij? Bij De Argumentenfabriek geven we overheden, bedrijven en organisaties grip op dit soort complexe veiligheidsvragen. Door met deskundigen en betrokkenen stap voor stap een antwoord te formuleren. En door de resultaten te presenteren met kernachtige, heldere visualisaties. Zo bouwen we aan een antwoord op jullie vraag met draagvlak binnen én buiten de organisatie.

Vragen?

Neem contact op met Maarten Gehem

maarten@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Maarten Gehem

Grip op veiligheidsvraagstukken

Grip krijgen op veiligheidsvraagstukken is geen sinecure. In de eerste plaats omdat het veiligheidsdomein zelf steeds complexer wordt – van nieuwe technologieën en dreigingen, tot veranderende wetgeving en nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat betekent dat zelfs de meest gerenommeerde expert maar een deel van de veiligheidssituatie kan overzien. Daarom betrekken we steevast deskundigen om mee te denken in trajecten.
Dat doen we in denksessies, waarin we bijvoorbeeld in kaart brengen wat de veiligheidstrends zijn, hoe we hiermee om moeten gaan, met wie je moet samenwerken of wat argumenten voor of tegen hiervoor zijn.
We werken voor klanten klein en groot, publiek en privaat. Veel voor ministeries (Defensie, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) maar ook voor de Nationale Politie of Veiligheidsregio’s of gemeenten en Veiligheidsregio’s.