Participatietraject expertisecentrum interlandelijke adoptie

Adoptie is een politiek en emotioneel beladen onderwerp, met veel uitgesproken en uiteenlopende meningen. Hoe betrek je tóch belanghebbenden op evenwichtige wijze bij beleid rond zo’n onderwerp? Dat was de uitdaging waar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor stond bij het inrichten van een expertisecentrum interlandelijke adoptie. Wij ontwierpen en begeleidden hiervoor een intensief participatietraject waarin we stap voor stap met belanghebbenden de vraag beantwoordden: hoe moet zo’n centrum er, wat hen betreft, uit komen te zien?

Aanleiding voor het inrichten van een expertisecentrum interlandelijke adoptie vormden de misstanden rond adoptie en de (resulterende) problematiek van geadopteerden, zoals blootgelegd door de commissie-Joustra. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wilde belanghebbenden een stevige stem geven bij het inrichten van het centrum, en vroeg ons een participatietraject te ontwerpen en te begeleiden waarin mensen met uiteenlopende en diepgevoelde standpunten toch samen na kunnen denken. Dat hebben we gedaan. Dit intensieve traject leidde tot een helder beeld van de wensen van belanghebbenden, gebundeld in een overzichtelijk boekje. Met behulp hiervan en door zelf mee te doen in het traject kon het ministerie een centrum ontwerpen dat recht deed aan de uiteenlopende wensen; een ontwerp waarin belanghebbenden zich daadwerkelijk konden herkennen.

Vragen?

Neem contact op met Maarten Gehem

maarten@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Maarten Gehem

De publicatie

“Van voorzichtig aftasten naar constructief samenwerken: De Argumentenfabriek heeft ons geholpen om soms lastige vraagstukken bij de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijke adoptie op een open en verbindende wijze met belanghebbenden te bespreken.”

Bart Zijlstra, Ministerie van Justitie en Veiligheid, projectleider

Meer weten over hoe we jouw organisatie kunnen helpen met participatietrajecten, zoals op vlak van veiligheid?

Neem contact op met onze directeur en Chef Veiligheid, Maarten Gehem.