Fabrieker

Maarten Gehem

Directeur en Chef Veiligheid

Cyberaanvallen, klimaatverandering, ondermijning. Hoe gaat jouw departement, organisatie of bedrijf om met razendsnelle veranderingen in het veiligheidsdomein? Sinds 2016 denk ik met veel plezier na over dit soort veiligheidsvragen, met groepen betrokkenen en experts – van burgers tot beleidsmakers en burgemeesters.

Zelfs de meest gerenommeerde expert overziet maar een deel van de veiligheidssituatie. Om grip te krijgen op complexe vraagstukken moet je deze juist vanuit verschillende perspectieven bezien. Dat doe ik in sessies met betrokkenen en andere slimme koppen. Op veel onderwerpen, maar vooral op vlak van veiligheid. Ik begeleid verschillende klanten, klein en groot, soms privaat, meestal publiek – zoals ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, G4 gemeenten, en Veiligheidsregio’s.

Als filosoof en politicoloog ben ik gefascineerd door hoe het brein werkt, wat de valkuilen zijn en hoe je hiermee om kan gaan. Heldere en logische denkprocessen uitwerken, spraakverwarring voorkomen, grip krijgen op vaag taalgebruik. Ik vind het leuk om na te denken over hoe je de voorwaarden voor een stevig inhoudelijk gesprek kan creëren. En vooral: dat gesprek met deskundigen begeleiden en zien hoe meningen, ideeën, en ervaringen elkaar verrijken.

Maarten Gehem werkte mee aan: