Afwegingskader problematisch gedrag

Gebedshuizen die geld krijgen van extremistische regimes en actievoerders die raadsleden verstoren bij vergaderingen over azc’s – wat doe je als gemeente in dit soort gevallen? We maakten een afwegingskader om ambtenaren te helpen een oordeel te vormen over ‘problematisch gedrag’, gedrag dat valt binnen de grenzen van de wet, maar mogelijk de rechtsorde ondermijnt.

Sectoren

Veiligheid

Relevante fabriekers

Jaar

2019

Over dit project

Het ministerie van BZK vroeg ons om samen met gemeenteambtenaren een handzaam afwegingskader te maken. Samen met experts van gemeenten, politie en ministeries van BZK, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid brachten we vragen in kaart die hierbij kunnen helpen. Zoals: wat zie je feitelijk gebeuren? Wie zijn of worden (mogelijk) de dupe van dit gedrag? En waar baseer je dat op?

Ambtenaren van gemeenten kunnen het afwegingskader gebruiken om scherp te krijgen of en hoe gedrag de democratische rechtsorde daadwerkelijk dreigt te ondermijnen.