De waarden van goed politiewerk

Moet de politie meer drones inzetten met gezichtsherkenningssoftware? Mag de politie preventief fouilleren om wapengeweld terug te dringen? Is het wenselijk en toegestaan dat de politie social media afspeurt naar mensen die de wet dreigen te overtreden, zoals rond illegale demonstraties? En wanneer kies je er als politieman of -vrouw voor om geweld te gebruiken tegen een verward persoon?

Sectoren

Veiligheid

Relevante fabriekers

Jaar

2023

Over dit project

Politiemensen zijn vertrouwd met dit soort vragen en morele dilemma’s, waarbij ‘de juiste keuze’ vaak niet voor het oprapen ligt. Ondanks alle procedures en protocollen is niet direct duidelijk wat ‘goed’ of ‘fout’ is.

Vaak staan bij dit soort keuzes waarden op gespannen voet met elkaar – privacy en veiligheid bijvoorbeeld, of proportionaliteit en daadkracht. Om het fundamentele gesprek te voeren over wat er bij complexe keuzes en morele dillema’s op het spel staat, ontwikkelden we voor de politie De Waardenkaart voor goed politiewerk. Op de Waardenkaart staat wat mensen – van binnen én buiten de politie – belangrijk vinden aan goed politiewerk. Zowel bij het optreden van de politie, als rondom de toegevoegde waarde van de politie voor de samenleving als geheel.

Politiemensen kunnen aan de hand van de kaart zelf nadenken en met collega’s en de buitenwereld in gesprek over wat de rol van de politie in de samenleving is, of wat belangrijk is voor goed politiewerk. De Waardenkaart kan ook helpen om kersverse collega’s of sollicitanten een beeld te geven van de waarden die in het werk op het spel staan. Om te reflecteren op morele dilemma’s en vragen die zich (zullen) voordoen tijdens het werk. Om het morele kompas aan te scherpen en te expliciteren waaróm je iets belangrijk vindt, of waarom je handelde zoals je deed. En om met de buitenwereld te bespreken wat de taken van de politie zouden moeten zijn, hoe de politie deze zou moeten uitvoeren en hoe met anderen samen te werken.

Begin 2023 ging de Waardenkaart naar de Tweede Kamer. De details vind je in ons rapport.