Onze klanten

Wij werken tot onze vreugde samen met geweldige klanten

Zie voor een greep uit ons klantenbestand de logo’s hieronder. Onze volledige klantenlijst vind je onderaan deze pagina. Deze lijst wordt ieder jaar geüpdatet.

Met oog op het bewaken van onze onafhankelijkheid vinden we het belangrijk om volledige openheid te geven over voor wie we allemaal werken. Daarom vind je onze complete klantenlijst hieronder:

 Energie Samen B.V. Gemeente Assen NDP Nieuwsmedia Stichting Jeugdteam Zaanstad
113 Zelfmoordpreventie Gemeente Bergen Nederlands Bakkerij Centrum Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
A&O Fonds Gemeenten Gemeente Bloemendaal Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) Stichting Kinderopvang Humanitas
A+O Metalektro Gemeente Bronckhorst Nederlands Huisartsen Genootschap Stichting Kwintes
AAG Gemeente De Bilt Nederlands Instituut van Psychologen Stichting Levvel
ABN AMRO Gemeente Den Haag Nederlandse Diabetes Federatie Stichting Lokalis
ABU Gemeente Den Helder Nederlandse Hartstichting Stichting MET ggz
Achmea Gemeente Dordrecht Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Stichting Milieu Centraal
ActiZ Gemeente Ede Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (Nvva) Stichting MOVISIE
Aedes Gemeente Enschede Nederlandse Vereniging van Banken Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
AFM Gemeente Groningen Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) Stichting Nationale Kanker en Werk Dag
Agentschap Telecom Gemeente Haarlem Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Stichting Nederlands Jeugdinstituut
Albeda College Gemeente Helmond Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
Algemene Rekenkamer Gemeente Hengelo Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Stichting Ons Tweede Thuis
Alrijne zorggroep Gemeente Hilversum Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Stichting Platform de Toekomst van Arbeid
AM B.V. Gemeente Hoorn Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Stichting Platforms vmbo
Amarijn Gemeente Lelystad Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Stichting Proscoop
Ambulance Oost Gemeente Nijmegen Nederlandse Waterschapsbank N.V. Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ)
Ambulancezorg Nederland Gemeente Oss Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten
Amnesty International Gemeente Rotterdam NEN Stichting Schoolleidersregister VO (SRVO)
Amsterdam Internet Exchange B.V. Gemeente Schagen NFU Stichting Signum, primair onderwijs
Amvest Gemeente Schiedam NFU Consortium Kwaliteit van zorg Stichting Spring Kinderopvang
AOC Terra Gemeente ‘s-Hertogenbosch NHG Stichting Sterker
Aon Gemeente Stichtse Vecht Nierstichting Nederland Stichting SWZ
APG Gemeente Tilburg NPO Stichting ’t Kabouterhuis
ASR Gemeente Utrecht NRTO Stichting Talent, Openbaar Basisonderwijs Hoorn
ATO-Scholenkring Gemeente Venlo NS Stichting TEGoVA Netherlands
Avans Hogeschool Gemeente Vlissingen NSPOH Stichting TKI Energie
Aventus Gemeente Waterland NVM Stichting Vigo Groep
AWVN Gemeente Westland NVVK Stichting VZVZ Servicecentrum
BAR-organisatie Gemeente Zaanstad Omgevingsdienst IJmond Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
Barth-Misset Stichting Gemeente Zwolle Omring Wonen en Zorg Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
BCMB Gezondheidscentra GAZO Onderwijsgroep Tilburg Stichting Zorg en Zekerheid
BDO GGD Amsterdam Opleidingshuis Reclassering Stichting Zorgcentra Rivierenland
Belastingdienst GGD Fryslân Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN)
Bernard van Leer Foundation GGD GHOR Nederland OTIB, Opleiding en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf SVO
Bouwend Nederland GGD Noord- en Oost-Gelderland Parnassia Groep SWV Utrecht PO
Bouwinvest GGzE Parteon Synchroon Zorg B.V.
Bouwstenen Glastuinbouw Nederland Patiëntenfederatie Nederland Syntrus Achmea Real Estate and Finance
Brainport Development Google Pensioenfonds Architectenbureaus Techniek Nederland
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) Grafisch Lyceum Rotterdam Pensioenfonds PGB Technische Universiteit Eindhoven
Breburg Grafisch Lyceum Utrecht Pensioenfonds Vervoer TNO
Buro Fondsenwerving Groningen Seaports N.V. PGGM Towers Watson
CAK Havensteder Planbureau voor de Leefomgeving Twents Carmel College
CAOP HCZK Platform 31 Twomorrow B.V.
Cedris Hersenstichting Nederland Platform De Nieuwe Winkelstraat Uithoorn, gemeente
Cello HKN Huisartsen Politie Nederland Unie van Waterschappen
Centrada HKU PO-raad UWV
CIBG Hogeschool INHolland Prismant Van Spaendonck Groep B.V.
CIZ Hogeschool Leiden Project Moore Advocaten B.V. Van Wijnen Groep
Clusius College Hogeschool van Amsterdam Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Veiligheidsregio IJsselland
Cohaesie Zorg HollandBIO Provincie Flevoland Veiligheidsregio Noord-Brabant
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Human Total Care Provincie Gelderland Verbond van Verzekeraars
College voor de Rechten van de Mens Humanistisch Verbond Provincie Noord-Brabant Vereniging Actuarieel Genootschap
Commissariaat voor de Media HvA Maatschappij en Recht Provincie Noord-Holland Vereniging Energie-Nederland
Conclusion Learning Centers ICTU Provincie Utrecht Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Count@ IKNL Provincie Zuid-Holland Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
CZ ING PwC Vereniging KOOS Utrecht
DCMR Milieudienst Rijnmond Inspectie van het Onderwijs Rabobank Vereniging Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)
DDMA Jan Arentsz Randstad Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)
De Bouwagenda Jeugdzorg Nederland Randstedelijke Rekenkamer Vereniging voor Energie, Milieu en Water
de Nederlandsche Bank Juridisch loket RDW Vesteda Investment Management B.V.
de Nederlandse GGZ Kamer van Koophandel Regio Rivierenland Vestia
De Persgroep KAMG ResearchNed VfPf Vervangingsfonds en Participatiefonds
De Vernieuwde Stad Kennisinstituut Duurzaam Verpakken Rijksvastgoedbedrijf VGZ
De Vries Scheepsbouw, Feadship Kern Centrum voor vastgoedprofessionals Rijkswaterstaat Leefomgeving VGZ
De Zellingen/Verpleeghuis Rijckehove Kinderopvanggroep B.V. Rijn IJssel Vidomes
Deloitte KNMG RIVM Vilans
Deltares KNMP RLM ViVa! Zorggroep
Deltion College KNSB ROC AVENTUS VNG
DG Belastingdienst Koninklijke NBA ROC Mondriaan VNG Realisatie
Diakonessenhuis Utrecht Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) ROC Nova College VNO-NCW
Digital Freedom Fund KVAN-BRAIN RodeKruis Ziekenhuis VodafoneZiggo
Dimence LAD RWS NOVA Voedingscentrum
Dimension Data Nederland B.V. LHV ’s Heeren Loo Vormings- en Ontwikkelingsfonds Slagersbedrijf (VOS)
Divosa Lister Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Vrije Universiteit Amsterdam
DJI LTO Nederland Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) VSBfonds
Dufas LVVP Samenwerkingsverband  VO Zuid-Utrecht VSNU
Dynasource Maastricht University SBOH VUmc
EBN MBO Amersfoort SED Organisatie VvAA
ECP MBO in bedrijf Shell Water Revolution Foundation
ElementNL MBO Raad SIG Amsterdam West Geboortezorg Waterschap Rivierenland
Emergis Mediafederatie SNCU WENB
Energie Samen B.V. Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sociale Verzekerings Bank Wereld Natuur Fonds
Energiecoöperatie KetelhuisWG MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland Sovon – Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord Werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn (WZW)
Erasmus Universiteit Rotterdam Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Sprekershuys Werkplein Drentsche Aa
European Parlement Ministerie van Buitenlandse Zaken St. Philadelphia Zorg Wij zijn MIND
Evean Ministerie van Defensie St. Samenw. Passend PO Noord-Kennemerland Windesheim Zwolle
FEC TF Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Stadlander Woningstichting Eigen Haard
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten Ministerie van Financiën Stg Economic Development Board Alphen ad Rijn WoonInvest
Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Stichting  voor interconfessioneel onderwijs Het Baken Woonzorg Nederland
Filmfonds Ministerie van Justitie en Veiligheid Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst World Employment Confederation
FNO Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (S.A.G.) Youngworks
Fonds Podiumkunsten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Stichting BrabantAdvies Zeeuwse Zorgschakels
Fontys Hogescholen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Stichting Capital Amsterdam Zilveren Kruis
Gasunie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) ZonMw
Gemeente Alkmaar MKB Nederland Stichting Democratie en Media Zorgbelang Brabant | Zeeland
Gemeente Almelo Mn Services Stichting DOORZAAM Zorggroep Apeldoorn
Gemeente Almere Mooiland Stichting Fonds Architectenbureaus Zorginstituut Nederland
Gemeente Amersfoort Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Stichting Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR) Zorgverzekeraars Nederland
Gemeente Amsterdam Nationale-Nederlanden Stichting Halt Zorgwaard B.V.
Gemeente Apeldoorn NCSC Stichting Health-RI