Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie

Wat betekent Artificiële intelligentie voor onze welvaart en welzijn? En wat kan de overheid doen om de kansen te vergroten en risico’s te verminderen? De Argumentenfabriek hielp het ministerie van Economische Zaken en Klimaat achter de schermen mee bij het formuleren en structureren van het Strategisch Actieplan Artificiële intelligentie.

Relevante fabriekers

Jaar

2019

Over dit project

Naar je werk in je zelfrijdende auto, terwijl Siri je vertelt wat voor weer het wordt en Spotify je luistertips voorschotelt? Artificiële intelligentie (AI) is dichterbij dan je denkt en het duurt niet lang meer voor ook jouw dag op deze manier kan beginnen. Maar wat betekenen al die AI-ontwikkelingen voor onze welvaart en welzijn? En wat kan de overheid doen om de kansen te vergroten en risico’s te verminderen?
Dat staat in het Strategisch Actieplan AI van het kabinet (SAPAI), waar we achter de schermen aan meewerkten.
Wat zijn de hoofd- en subdoelen van SAPAI? En met welke acties kan de overheid die doelen bereiken? In een reeks denksessies hielpen we de Rijksoverheid om deze doelen en acties aan te scherpen en te structureren. Het resultaat is een heldere ‘Doelenkaart’. Bovenaan staat de missie: economische én maatschappelijke kansen van AI verzilveren, zonder publieke belangen uit het oog te verliezen. Daaronder een reeks (sub)doelen die hieraan bijdragen. Zoals:

• Heldere ethische en juridische kaders voor onderzoek naar en toepassing van AI;
• Beter en meer AI-onderwijs;
• Ontwikkeling van AI-toepassingen door en voor de overheid zelf.

Met welke digitale vraagstukken zit jouw organisatie?

Neem contact op met Daan van den Berg.