Fabrieker

Daan van den Berg

Ik houd van het oplossen van abstracte problemen; die waar je even voor moet gaan zitten om ze te kunnen overzien. Ik ben goed in ergens voor gaan zitten. Tijdens een studieproject werd mij de ‘Waardenkaart van de Nederlandse Gezondheidszorg’ van De Argumentenfabriek aangereikt. Daarop zag ik precies de kwaliteit van het tot de kern komen terug. Ik wist: daar moet ik zijn.

Vanuit de combinatie van mijn twee masteropleidingen ethiek en wetenschapsfilosofie deed ik op dat moment een onderzoek naar de invulling van het begrip ‘gezondheid’ door het RIVM. Dat raakt aan allerlei onderwerpen die me in het bijzonder interesseren: de maatschappelijke positie van de wetenschap, beleidsmaking op gevoelige onderwerpen, de scheiding tussen feiten en waarden. Ik word gefascineerd door onderwerpen en beslissingen die op het eerste gezicht neutraal lijken maar eigenlijk, op een dieper niveau, een waardenstandpunt verraden. Vaak te herkennen doordat ze worden begeleid door het woordje ‘gewoon’. Dát zijn de onderwerpen waar het gebeurt.
Ik werk daarom met veel plezier als Kaartenmaker, een functie waarin alle ruimte bestaat om samen met betrokkenen tot dat diepere niveau door te dringen. Ik draag hiermee met veel plezier mijn steentje bij aan onze missie: helder denken voor een betere toekomst.