Tussentijdse beoordeling van strategisch plan HvA

Alle hogescholen werken met meerjarenplannen die ze tussentijds evalueren: Waar staan we nu en wat gaan we de resterende looptijd nog (extra) doen? De Hogeschool van Amsterdam heeft met ons die laatste vraag beantwoord.

Sectoren

Onderwijs

Relevante fabriekers

Jaar

2018

Over dit project

Halverwege de looptijd van het instellingsplan 2015-2020 maakte de HvA de balans op: waar staan we nu en op welke onderwerpen willen we nog extra inzet voor de resterende tijd? Op dat moment kwamen wij erbij. In meerdere sessies met groepen belanghebbenden hebben we op de zeven onderwerpen bepaald naar welke doelen de HvA nog toewerkt en welke activiteiten ze daartoe onderneemt. De uitkomsten zijn in en Actiekaart gevat.

Wil je ook een evaluatie omzetten naar acties? Neem contact op met Anouk Mulder.