Visie van de faculteit Werktuigbouwkunde Technische Universiteit Eindhoven

Hoe ziet de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) haar rol richting 2030 en daarna? Op welke onderzoeksthema’s wil zij zich richten? En: hoe gaat ze daar in de toekomst in concrete situaties keuzes in maken? Dit was de inhoud van het denktraject dat wij met deskundigen van binnen én buiten de faculteit (zoals experts van andere universiteiten en het bedrijfsleven) doorliepen.

Sectoren

Onderwijs

Relevante fabriekers

Jaar

2024

Over dit project

Werktuigbouwkunde bevindt zich in een dynamische en complexe situatie. Het bedrijfsleven en de maatschappij staan te springen om goed opgeleide werktuigbouwkundigen én technologische innovaties. Het vakgebied ontwikkelt zich snel en met grote sprongen wat leidt tot nieuwe onderzoeksgebieden en samenwerkingen. Het aantal faculteitsstudenten en -medewerkers is groeiende. De renovatie en tijdelijke verhuizing van de faculteit en onderzoeksfaciliteiten komen eraan. De faculteit vroeg hierom onze hulp bij het ontwikkelen van een richtinggevende visie voor de toekomst.

De faculteit wilde komen tot een visie die breed gedragen wordt door de medewerkers. Hierom heeft de Argumentenfabriek in vijf denksessies het perspectief in kaart gebracht van medewerkers vanuit de verschillende organisatielagen zoals promovendi, docenten en professoren. Ook hebben we denksessies met externen vanuit het bedrijfsleven en de academische wereld begeleid. Aangezien Engels de voertaal van de faculteit is hebben we alle denksessies in het Engels gedaan en is ook het eindproduct in het Engels.

Op basis van de denksessies hebben we Informatiekaarten gemaakt over de relevante interne en externe ontwikkelingen voor de visie van de faculteit; de visie van de faculteit op haar rol; implicaties hiervan voor organisatie, onderwijs, en verhouding met bedrijfsleven; mogelijke toekomstige onderzoeksthema’s en de selectiecriteria voor de onderzoeksthema’s.

De Informatiekaarten zijn gebundeld in een handzaam en fraai vormgegeven visiedocument. Het faculteitsbestuur zal dit gebruiken als uitgangspunt voor de strategische besluiten die het de komende jaren zal moeten nemen.

“De Argumentenfabriek is heel prettig om mee te werken: Anouk en Michiel vragen stevig door om bij ingewikkelde vraagstukken echt tot de kern te komen. Uit de zeer diverse input van de denksessies schetsen zij vervolgens een helder beeld dat ons helpt in het bepalen van onze strategie.”

Niels Deen, Hoogleraar Werktuigbouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Heb je een onderwijsvraagstuk of wil je eens samen nadenken over wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op met Anouk Mulder.