Meerwaarde van samenwerking in het voortgezet onderwijs

SOVON en Jan Arentsz bieden allebei voortgezet onderwijs aan in de regio Alkmaar. Heeft het meerwaarde voor de leerling als de twee schoolbesturen intensiever gaan samenwerken? Dit onderzochten we samen met ouders, leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en schooldirecteuren.

Sectoren

Onderwijs

Relevante fabriekers

Jaar

2024

Over dit project

Elf van de middelbare scholen in regio Alkmaar vallen onder het openbare schoolbestuur SOVON en twee onder het christelijke Jan Arentsz. De twee schoolbesturen zitten qua onderwijsfilosofie op één lijn en bieden al ruim 10 jaar samen de bovenbouw van het vmbo aan. Ze vroegen onze hulp bij het nadenken over de vraag: Is het een goed idee als SOVON en Jan Arentsz intensiever met elkaar gaan samenwerken dan ze nu al doen?

De schoolbestuurders wilden deze vraag graag beantwoorden op basis van wat (toekomstige) leerlingen en medewerkers nodig hebben. Alleen als het de twee schoolbesturen samen beter lukt om in deze behoeften te voorzien dan alleen, heeft intensiever samenwerken zin. Aldus kregen wij de opdracht om via denksessies te onderzoeken wat leerlingen, ouders, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en externen belangrijk vinden in het onderwijs. En ook wat zij als argumenten zien voor en tegen intensievere samenwerking tussen Jan Arentsz en SOVON.

De uitkomsten hebben in de eerste plaats als doel om de bestuurders van SOVON en Jan Arentsz te helpen in hun afwegingen. Hiernaast is de inhoud ook interessant voor andere onderwijsprofessionals die willen weten welke wensen middelbare scholieren hebben ten aanzien van hun onderwijs.

Heb je een onderwijsvraagstuk of wil je eens samen nadenken over wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op met Anouk Mulder.