Fabrieker

Anouk Mulder

Chef Onderwijs

Sectoren

Onderwijs

“Alles verandert de hele tijd”. Dat leerde ik toen ik op school zat. Inmiddels weet ik dat dit zeker ook voor het onderwijs telt. In deze tijd van snelle veranderingen gaat het om zinvol meebewegen. Hoe moet het onderwijs dat doen? Hoe moeten we omgaan met de uitdagingen van deze tijd zoals dalende onderwijskwaliteit en een toenemend lerarentekort? Wat moeten we leerlingen en studenten eigenlijk leren? Hoe kunnen we dat slim doen?

De afgelopen tien jaar heb ik allerlei organisaties in en rond het onderwijs begeleid bij denken over de voor hen relevante vragen. Deze vragen zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld: Hoe vergroten we de betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers? Hoe organiseren we de schooldag? Wat willen we de komende vier jaar als scholengroep bereiken? Welke zwaartepunten passen bij onze faculteit? Hoe ziet alumnibeleid eruit?

Maatwerk voor elke klant
Ik ontwerp voor elke klant een traject op maat, gebaseerd op de brede ervaring van De Argumentenfabriek en passend bij de vraag van de klant. Zo werken we onder meer aan strategische beleidsplannen, cultuurkaarten, gesprekskaarten, HR-plannen, of mid-term reviews.

Voor clusters van organisaties (bijvoorbeeld vijf scholen tezamen) werken we aan thema’s die een hele sector betreft zoals professionalisering van medewerkers of competenties van de toekomst.

Over mijzelf
Ik ben opgeleid als antropoloog en jurist, wat mijn oog voor én mensen én patronen heeft gescherpt. Dit komt in het werk bij de fabriek goed van pas. Sinds 2008 ben ik aan De Argumentenfabriek verbonden en sinds 2017 ben ik als Chef Onderwijs eindverantwoordelijk voor alle trajecten in het onderwijs. Hiernaast houd ik mij bezig met de sector-in-opbouw Sport en help ik allerlei organisaties met het in kaart brengen van de gewenste cultuur. Klanten waarderen mij als een toegankelijke vrouw én pittige gespreksleider. Ik schep er genoegen in de denkkracht van mensen aan te boren en samen tot heldere resultaten te komen.

Anouk Mulder werkte mee aan: