Professionalisering in­ het onderwijs

In het mbo bieden zeventig scholen onderwijs aan een half miljoen studenten. Het zijn over het algemeen grote scholen met honderden medewerkers. Het is een hele kunst om zo’n school goed te laten draaien. Dit boek helpt scholen om op een gestructureerde manier aan professionalisering te werken.

Sectoren

Onderwijs

Relevante fabriekers

Jaar

2015

Over dit project

Hoe kan een mbo-school zich (verder) professionaliseren? Dat is de hoofdvraag van het boek Weet, denk, doe! Met inbreng van scholen die hier al grote stappen in hebben gezet hebben we een denkmodel uitgewerkt dat scholen helpt om de te bepalen hoe het professionaliseringspad op te gaan. Dit gaat in drie stappen: WETEN waar je staat, DENKEN over waar je naartoe wilt en dit vervolgens te gaan DOEN. Het boek is geschreven voor het mbo maar blijkt in de praktijk ook goed bruikbaar voor andere onderwijssectoren.

Invulkaarten

Het hoofdstuk ‘Doe’ van het boek biedt meerdere hulpmiddelen. Deze zijn hier kosteloos te downloaden.

“Een succesfactor om snel te professionaliseren: gebruik maken van ervaring en kennis van anderen.”

Adrie Michels, directeur HRM bij ROC Twente

Wil je ook aan de slag met professionalsering? Neem dan contact op met Anouk Mulder.