Competentiecatalogus voor duurzame bouw

Hoe bereiden we ons goed voor op een duurzame toekomst van de bouwsector? Welke kennis en kunde is belangrijk voor mensen (in spé) in de bouw? We hielpen Bouwend Nederland om deze vragen te beantwoorden en maakten de Competentiecatalogus voor de bouw: een overzicht van de competenties die nu en in de toekomst nodig zijn in de bouw.

Relevante fabriekers

Jaar

2019

Over dit project

De bouwsector is volop in beweging. Van pre-fabwoningen, circulair en natuurinclusief bouwen tot het aardgasvrij maken van woningen. Er verandert een hoop in de techniek, in verdienmodellen en in de samenwerking in de keten. Dit heeft uiteraard consequenties voor de benodigde
competenties van medewerkers in de bouw. Hoe kan de bouw zich hierop voorbereiden?
Om zicht te geven op wat belangrijke competenties zijn voor beroepsbeoefenaars maakten we de Competentiecatalogus. Deze catalogus brengt helder de gewenste kennis, vaardigheden en houding weer. Deskundigen uit de bouw, installatie en onderwijs dachten mee. Het resultaat kan spelers in de bouw helpen bij het ontwikkelen van de competenties van medewerkers en HR-beleid, en opleiders inspireren om competenties op te nemen in (na- en bij)scholing.

Benieuwd wat onze werkwijze kan opleveren?

Bel of mail gerust naar Anouk Mulder.