Argumentenkaarten energie

Moeten we CO2 opslaan onder de grond? Kerncentrales bouwen? Investeren in geothermie, zonneparken of waterstof? De energietransitie leidt tot grote maatschappelijke vragen. Voor een beter en breder debat hierover maakt De Argumentenfabriek al sinds haar oprichting Argumentenkaarten, met alle voors en tegens helder op een rij.

Relevante fabriekers

Jaar

2007-2021

Over deze projecten

Moeten we CO2 opslaan onder de grond? Kerncentrales bouwen? Investeren in geothermie, zonneparken of waterstof? De energietransitie leidt tot grote maatschappelijke vragen. Voor een beter en breder debat hierover maakt De Argumentenfabriek al sinds haar oprichting Argumentenkaarten, met alle voors en tegens helder op een rij.

Energievraagstukken zijn complex en vaak controversieel. Gaswinning in Groningen, CO2-opslag onder de grond, windmolens, zonneparken, biomassa of kerncentrales, alle roepen ze heftige reacties op en dat zal komende tijd in de energietransitie ook niet minder worden. Maar wat zijn precies de argumenten voor en tegen? Wat moet Nederland meewegen bij een beslissing om hierin te investeren? Of een gemeente? Hoe kun je hier weloverwogen over besluiten?

Beter gesprek door Argumentenkaarten

De Argumentenfabriek helpt het goede gesprek te voeren over keuzes voor onze energievoorziening. Journalisten, (lokale) bestuurders, beleidsmakers, studenten, lokale coöperatie; allemaal gebruiken ze de overzichtelijke Argumentenkaarten om hun inzicht te vergroten, het gesprek aan te gaan en tot een weloverwogen oordeel te komen. We brengen de argumenten voor en tegen onafhankelijk en overzichtelijk in kaart. Door niet vanuit deelbelangen, maar vanuit een brede maatschappelijke blik naar de kwestie te kijken. Door mét belanghebbenden en experts de relevante argumenten boven tafel te krijgen. Zodat partijen op basis van feiten en een breed perspectief kunnen discussiëren, plannen kunnen maken en belangen kunnen afwegen. Juist bij vraagstukken die maatschappelijk gevoelig en ingrijpend zijn.

Voorbeeldwerk Argumentenkaarten

We hebben al heel wat Argumentenkaarten gemaakt over onderwerpen uit het energiesysteem. Bijvoorbeeld de Argumentenkaart CO2-opvang en opslag onder zee, de Argumentenkaart Kernenergie, de Argumentenkaarten Toekomst van gaswinning en de Argumentenkaart Schaliegas. Op lokaal niveau maakten we bijvoorbeeld voor de gemeente Schagen een Argumentenkaart om de voors en tegens van zonneparken binnen de gemeentegrenzen helder in kaart te brengen.

Voor elk van deze kaarten nodigen we een brede groep uit om mee te denken: stakeholders, beslissers en experts. Gezamenlijk inventariseren we de argumenten en toetsten deze op feitelijkheid. Zo bouwen we gezamenlijk aan een rijk en volledig beeld. De Argumentenfabriek leidt deze sessies, stelt deelnemers op hun gemak, vraagt door en helpt wensen en zorgen te verwoorden in de vorm van argumenten.  We nodigen deelnemers uit breed te denken en zich in elkaars perspectief te verplaatsen. Het resultaat zijn deze Argumentenkaarten, die stuk voor stuk een compact en compleet overzicht geven van het vraagstuk.

Meer weten over hoe we jou kunnen helpen bij een complex energievraagstuk?

Bel of mail gerust naar Talitha Koek of Majelle Verbraak.