Strategisch positie kiezen in de energie­transitie: wegwijzer voor gemeenten

Welke strategische rollen wil je als gemeente innemen in de energietransitie? Wat valt er te kiezen? En hoe kun je hier gestructureerd over nadenken? Deze wegwijzer biedt gemeenten handvatten om stap voor stap tot weloverwogen keuzes te komen. Tien bundelden hun denkkracht om deze vraagstukken te doorgronden. Met als doel: weloverwogen strategisch positie kiezen in de energietransitie.

Over dit project

Gemeente hebben een cruciale rol in de energietransitie. Bij het ruimtelijke inpassen van zonnepanelen en windmolens. Bij het plaatsen van laadpalen en bovenal bij de warmtetransitie; het vinden van alternatieven voor aardgas in huizen en gebouwen. Stuk voor stuk complexe vraagstukken met vele belanghebbenden. De rol voor gemeenten hierbij is relatief nieuw, dus hoe kan je als gemeente goed nadenken en kiezen over invulling van deze rol? Om te voorkomen dat iedere gemeente hiervoor zelf het wiel uitvindt hebben tien gemeenten hier samen over nagedacht: Assen, Bronckhorst, Enschede, Hilversum, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Westland en Zaanstad. De resultaten staan vervat in de publicatie  ‘Strategisch positie kiezen in de energietransitie: wegwijzer voor gemeenten’, waarmee gemeenten stapsgewijs zelf over hun rolkeuzes kunnen nadenken en tot weloverwogen beslissingen kunnen komen.

Publicatie

“Het denktraject dat we met collega-gemeenten (en lokale partners) hebben doorleefd, helpt om hier in de toekomst goed beargumenteerde afwegingen in te maken. Daarnaast heeft de uitwisseling van praktische en concrete aanpakken met de collega’s in het netwerk van tien opdrachtgevende gemeenten mij bijzonder geïnspireerd.”

Paul van der Pol, gemeente Hilversum

Ook aan de slag met strategische keuzes in de energietransitie?

Bel of mail Talitha Koek.