Zó werken lange systemen

Helder denken over de samenhang tussen pensioen, zorg, wonen, onderwijs, sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Over dit project

Dit boek gaat over de manieren waarop lange systemen elkaar beïnvloeden. En de manier waarop de systemen het leven van mensen sturen. Onder lange systemen verstaan we het geheel aan wetten, regels, prikkels en maatschappelijke conventies waarbinnen individuen keuzes (moeten) maken. Lange systemen beïnvloeden elkaar sterk en zijn vaak slecht op elkaar afgestemd. Dat is de hoofdboodschap van dit boek. Het boek is feitelijk en analytisch, gericht op de huidige inrichting van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, wonen, zorg en pensioen. Het goede nieuws is dat er volop kansen zijn om Nederland beter in te richten. Het boek is een open uitnodiging aan de lezer om hierover mee te denken.

Dit boek is tot stand gekomen in opdracht van partijen van de Innovatietafel Wonen zorg pensioen. Rond de Innovatietafel scharen zich partijen die wonen, zorg en pensioen beter op elkaar willen aansluiten. Zij hebben de verbreding van hun werkgebied met arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid mogelijk gemaakt, financieel, en met kennis.

 

 

“Zó werken lange systemen geeft niet alleen inzicht, maar ook inspiratie. Door beter te begrijpen hoe systemen werken en op elkaar inwerken gaan we nadenken over hoe het beter kan. […] We zijn blij dat het boek er is.”

Else Bos, PGGM

De Argumentenfabriek heeft een denktank samengesteld die, naast de experts van de sponsors, bestond uit experts van diverse ministeries en de Universiteit van Leiden. De denktank is tussen juni 2015 en februari 2016 in wisselende samenstellingen zo’n 12 keer bijeen geweest om – op persoonlijke titel – na te denken over de samenhang tussen de zes systemen.

Op 7 juni 2016 presenteerden we ons gezamenlijke denkwerk op een bijeenkomst waarvoor PGGM als gastheer optrad. Naast een presentatie van het boek door Frank Kalshoven, een van de auteurs van het boek, waren daar bijdragen van Wim van der Meeren (CZ), Kim Putters (SCP) en Barbara Baarsma (Rabobank) die aangaven wat hun organisatie met de inzichten uit het boek kan. Minister Lodewijk Asscher (SZW) nam het eerste exemplaar van Zó werken lange systemen in ontvangst.