Fabrieker

Frank Kalshoven

Directeur

Sectoren

Werk

Helder denken kan de wereld beter maken, dat is mijn diepe overtuiging. Het is de belangrijkste reden waarom Kees Kraaijeveld en ik begin 2006 De Argumentenfabriek hebben opgericht en daar nu vol trots de directeuren van zijn.

Inzicht bieden door overzicht te geven, meer bereiken met minder middelen, sneller beter kiezen, grondig draagvlak bouwen: dat zijn, in een notendop, doelen waarvoor ik warm loop en waar we in de loop der tijd een mooie gereedschapskist voor hebben gevuld. Dat helpt. Het gereedschap zet ik net zo lief in voor een overheid als voor een bedrijf, voor een beroepsvereniging als voor een toezichthouder. Als het vraagstuk maar echt ergens over gaat.
Deze overtuiging heb ik ontwikkeld in een loopbaan die drie hoofdfases kent. Wetenschap: ik studeerde economie (en een jaartje rechten) en promoveerde in 1993 in de economie aan de Universiteit van Amsterdam. Journalistiek: ik werkte bij Elsevier en de Volkskrant, waar ik in 2005 afscheid nam als adjunct-hoofdredacteur. Ondernemen: De Argumentenfabriek dus. Tussen de bedrijven door – sinds 1996 een vast punt in mijn werkzame leven – schrijf ik elke vrijdagochtend met veel plezier een column over economie en politiek voor de zaterdagse Volkskrant: ‘Het Spel & De Knikkers’.
Als ik kan helpen met lastig denk- of doewerk, mail of bel dan gerust. Onze gereedschapskist, onze uitstekende mensen en ikzelf staan tot je beschikking. Behalve op vrijdagochtend dus.