Fabrieker

Iris Hertog

Kaartenmaker

De combinatie van inhoud en proces. Dat maakt mijn werk als kaartenmaker inspirerend. Inhoudelijk geniet ik ervan om een probleem vanuit meerdere perspectieven te verkennen. Tegelijk gaat het proces over mensen: Wie moet er om tafel? En hoe help ik een groep om samen helder na te denken?

Ik studeerde Bos- en Natuurbeheer en Duurzaamheidswetenschappen. Het eerste omdat ik meer wilde weten over de wereld buiten waar ik zo graag in vertoef. En het tweede omdat ik me al snel realiseerde dat je weinig kunt doen tegen biodiversiteitsverlies zonder de maatschappelijke, economische en politieke oorzaken ervan te doorgronden. Duurzaamheid gaat voor mij over het besef dat alles met alles samenhangt.

Daarom is het bijna nooit voldoende om een maatschappelijk probleem maar vanuit één vakgebied te benaderen. Er zijn altijd meerdere perspectieven, meerdere soorten relevante kennis, meerdere belanghebbenden. Iedere expert die we uitnodigen neemt een puzzelstukje mee, en als kaartenmaker mag ik de puzzel leggen. Het is altijd verrassend welk plaatje er dan tevoorschijn komt!