Fabrieker

Michiel Zwart

Kaartenmaker

Ingewikkeld is leuk. Goed luisteren, kritisch doorvragen en zo samen complexe vraagstukken doorgronden geeft mij energie en voldoening. Als kaartenmaker/denkbegeleider komt mij dat goed van pas wanneer ik deskundigen begeleid bij helder denken voor tastbaar resultaat.

Om complexe kwesties te doorgronden, is een verscheidenheid aan deskundige perspectieven nodig. Om die diverse zienswijzen duidelijk in beeld te brengen, luister ik aandachtig en vraag ik door. Bij het doorgronden van complexiteit benut ik graag mijn voorliefde voor het ‘denken over denken’ om de argumentatie op denk- en argumentatiefouten te controleren. Deze misleidende denkneigingen vertonen we allemaal en daarom duiken ze ongeacht het onderwerp steeds op.

Hoofd- en bijzaken scheiden en het structureren van de argumenten zijn ook essentieel om zowel de losse argumenten als het samenhangende geheel te kunnen zien. Deze vaardigheden heb ik uitgebreid ontwikkeld tijdens mijn bacheloropleiding Geschiedenis en master Europese studies. Daar ben ik als generalist opgeleid om elk nieuw onderwerp met een kritische open geest tegemoet te treden. Zo leg ik onverwachte dwarsverbanden door ruimte en tijd en met inzichten uit andere vakgebieden. Deze kwaliteiten passen bij uitstek bij de vraag hoe we de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd op creatieve wijze te lijf kunnen gaan.

Niet in de laatste plaats moet een bruikbaar verhaal begrijpelijk verwoord en overzichtelijk gestructureerd zijn. Dat geldt ook voor de lessen Nederlands als tweede taal die ik met plezier in het volwassenenonderwijs heb gegeven. Ik hou er kortom van om in gesprek te gaan over complexe zaken, gedachtegangen te verhelderen en die in duidelijke taal te gieten. Zo maken we samen vooruitgang mogelijk.