Rollen Statenleden bij energiestrategie

Hoe kun je je rol als volksvertegenwoordiger invullen bij het tot stand komen van een regionale energiestrategie (RES)? Dat is een vraag die veel Provinciale Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen zich stellen. De Rollenkaarten van De Argumentenfabriek geven hen handvatten en inspiratie hierbij.

Over dit project

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen verantwoordelijk zijn voor een regionale energiestrategie, doorgaans afgekort tot ‘RES’. Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. Nederland is hiervoor opgedeeld in dertig regio’s.

Het op- en vaststellen van een RES is een complex vraagstuk, ook voor volksvertegenwoordigers die hierover moeten besluiten. Hoe willen zij zich positioneren – individueel en gezamenlijk? Hoe kunnen zij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed invullen? Om hen hierbij te helpen, hebben we samen met programma Democratie in Actie, Nationaal Programma RES, Statenlidnu en de Unie van Waterschappen rollenkaarten gemaakt, die hen grip en voorbeelden geeft hoe dit te doen.

We maakten deze kaarten op basis van denksessies met een reeks deskundigen, van waterschapsbestuurders en Statenleden, tot beleidsmedewerkers en griffiers. De sessies waren drukbezocht en leverde levendige gesprekken op over de rollen van volksvertegenwoordigers, strategische positionering en samenwerking in de regio.

“Een regionale energiestrategie is inhoudelijk én bestuurlijk complex. Bij de energietransitie spelen lokaal, regionaal en nationaal verschillende belangen die met elkaar kunnen botsen, zoals over locaties voor windmolens. Het is essentieel dat onze volksvertegenwoordigers bij gemeenten, provincies en waterschapen goed in positie komen om deze belangen goed af te wegen.”

Dries Bartelink (Chef Openbaar bestuur) De Argumentenfabriek

Meer weten over ons diensten voor provincies en waterschappen?

Neem contact op met Dries Bartelink, Chef Openbaar bestuur