21 november 2019

Rollen bij de Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen verantwoordelijk zijn voor een regionale energiestrategie, doorgaans afgekort tot ‘RES’. Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. Nederland is hiervoor opgedeeld in dertig regio’s.

Rollenkaarten RES

Hiermee komt een complex vraagstuk op volksvertegenwoordigers af. Hoe willen zij zich positioneren – individueel en gezamenlijk? Hoe kunnen zij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed invullen? Om hen hierbij te helpen, hebben we samen met programma Democratie in Actie, Nationaal Programma RES, Statenlidnu en de Unie van Waterschappen rollenkaarten gemaakt, die hen grip en voorbeelden geeft hoe dit te doen.

We maakten deze kaarten op basis van denksessies met een reeks deskundigen, van waterschapsbestuurders en Statenleden, tot beleidsmedewerkers en griffiers. De sessies waren drukbezocht en leverde levendige gesprekken op over de rollen van volksvertegenwoordigers, strategische positionering en samenwerking in de regio.

“Een regionale energiestrategie is inhoudelijk én bestuurlijk complex”, aldus Dries Bartelink, Chef Gemeenten bij De Argumentenfabriek. “Bij de energietransitie spelen lokaal, regionaal en nationaal verschillende belangen die met elkaar kunnen botsen, zoals over locaties voor windmolens. Het is essentieel dat onze volksvertegenwoordigers bij gemeenten, provincies en waterschapen goed in positie komen om deze belangen goed af te wegen en vooraf heldere kaders te stellen aan een RES.”

Eerder maakten we samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden al een rollenkaart voor gemeenteraadsleden. Deze kaart is enthousiast ontvangen door veel raadsleden verspreid over het land. Nu zijn dus ook varianten voor algemeen bestuursleden van waterschappen en Provinciale Staten beschikbaar.

Rollen Provinciale Statenleden (klik om te vergroten)

Rollen Algemeen Bestuursleden (klik om te vergroten)

Overzicht rollenkaarten RES

De drie rollenkaarten zijn gratis te downloaden als losse kaarten én in combinatie met een informatiekaart die beknopt uitlegt wat een regionale energiestrategie inhoudt. Download de kaarten hieronder en deel ze vooral met volksvertegenwoordigers in je omgeving.

 
Provinciale Statenleden: Algemeen Bestuursleden waterschappen: Gemeenteraadsleden:
Rollenkaart Rollenkaart Rollenkaart
Informatiekaart + Rollenkaart Informatiekaart + Rollenkaart Informatiekaart + Rollenkaart

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij (samenwerkende) organisaties helpen nadenken over de RES of andere gemeente- of energievraagstukken? Bel of mail gerust met Dries Bartelink.