Betalen voor autogebruik

Hoe willen we in Nederland in de toekomst betalen voor gebruik van onze auto? Wat vinden we hierbij belangrijk, wat wegen we mee? Dat zijn de vragen die we in deze analyse van argumenten en waarden onderzoeken in opdracht van het ministerie van Financiën.

Relevante fabriekers

Jaar

2020

Over dit project

Het kabinet denkt na over nieuwe manieren om het gebruik van de auto te belasten. Dit is financieel een belangrijk vraagstuk, autobelastingen vormen een aanzienlijke inkomstenbron voor de schatkist, maar is tegelijk van invloed op maatschappelijke doelen, zoals rond bereikbaarheid, CO2-uitstoot en de kwaliteit van de leefomgeving. Bij zo’n complex vraagstuk is belangrijk te kijken naar de breedst mogelijke set van argumenten en onderliggende waarden. Het is immers niet alleen een financieel of mobiliteitsvraagstuk, maar het gaat bijvoorbeeld ook over een rechtvaardige verdeling van lasten en lusten. Om die reden vroeg het ministerie aan De Argumentenfabriek om die brede waaier aan perspectieven overzichtelijk in beeld te brengen om hier zelf en in gesprek met de Tweede Kamer over te kunnen beschikken.

We spraken in een serie denksessies met wetenschappers, belanghebbenden en burgers om tot het gewenste brede overzicht te komen. We vroegen hen niet alleen naar de argumenten voor en tegen aspecten van betalen voor gebruik, zoals betalen voor uitstoot of spitsheffing, maar ook naar de onderliggende waarden die hierin belangrijk zijn, zoals leefbaarheid, gelijkheid en keuzevrijheid. Het boekje met overzicht van elementen die bij betalen naar gebruik belangrijk zijn, argumenten hierbij en onderliggende waarden is door de staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer.

“Draagvlak voor een nieuw stelsel en een beeld van wat Nederlanders verwachten van een stelsel van betalen naar gebruik is essentieel voor goede besluitvorming. Het kabinet heeft daarom de Argumentenfabriek gevraagd in gesprek te gaan met burgers en maatschappelijke partijen…inzichten uit deze kaarten kunnen worden ingezet om te komen tot een andere vormgeving van het stelsel van autobelastingen dat aansluit bij maatschappelijke verwachtingen en zijn daarmee relevant voor eventuele besluitvorming over een stelsel van betalen naar gebruik.”

Staatssecretaris Vijlbrief, ministerie van Financiën

Nieuwsgierig naar argumenten- en waardenanalyses?

Neem contact op met Maarten Gehem.