Samen spreken over slimmer werken

Samen met collega’s in gesprek over hoe prettiger en slimmer samen te werken. Woningcorporatie Centrada vroeg De Argumentenfabriek te ondersteunen bij het gezamenlijk uitdenken hoe handen en voeten te geven aan hun gewenste organisatiecultuur.

Klant

Centrada

Relevante fabriekers

Jaar

2017

Over dit project

Nadenken over de gewenste cultuur én samen bepalen hoe dit verankerd wordt in de organisatie. Tijdens acht denksessies sprak De Argumentenfabriek organisatie breed hierover met medewerkers van Centrada. Twee producten volgden: een Cultuurkaart, herken- en bruikbaar voor de hele organisatie, en een agenda met acties om de gewenste plannen rondom cultuur in de organisatie te verzilveren. Een Cultuurkaart helpt je overeenstemming te bereiken, is een oriëntatiepunt voor gedrag, is een goed communicatiemiddel en kan als ontwikkel-instrument voor medewerkers dienen.

Uitdrukking geven aan je gewenste organisatiecultuur?

Laat het weten aan Maarten Gehem.