Zorggeschikt wonen

De Innovatietafel bestaat uit bestuurders van maatschappelijk betrokken organisaties op het gebied van wonen, zorg en pensioen. Zij zoeken over de grenzen van hun eigen domeinen heen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van de systemen wonen, zorg en pensioen. In 2023 richtte de Innovatietafel zich op het thema zorggeschikt wonen.

Over dit project

Op basis van een actuele analyse van de systemen wonen, zorg en pensioen hebben de leden van de Innovatietafel in 2023 nagedacht over het thema ‘Zorggeschikt wonen voor ouderen’, bekijk de publicatie hier. Dit thema raakt aan de drie bovengenoemde systemen en is een dringend maatschappelijk vraagstuk. Waar het eerdere boek uit 2016, Zó werken lange systemen, vooral uitmondde in aanbevelingen voor het Rijk, gaat deze publicatie over wat de Innovatietafel zelf kan doen.

Zó werken lange systemen gaat over de manieren waarop zes lange systemen (zorg, onderwijs, pensioen, wonen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) het leven van mensen sturen. De hoofdboodschap van het boek was: lange systemen beïnvloeden elkaar sterk en zijn slecht op elkaar afgestemd. Ondertussen is er bij beleidsmakers meer aandacht voor hoe de verschillende systemen elkaar beïnvloeden.

 

Tastbaar resultaat

  • De leden van de Innovatietafel formuleerden ideeën waarmee ze zorggeschikt wonen kunnen stimuleren.