De gen­­­eesmiddelenzorg ontrafelen 

Iedereen gebruikt weleens geneesmiddelen. In de media gaat het vooral over de prijs van dure geneesmiddelen. Maar hoe lang duurt het voordat een geneesmiddel is ontwikkeld? Wie zijn betrokken bij de veiligheid ervan? En hoe kunnen geneesmiddelen bijdragen aan het arbeidsmarkttekort in de zorg? Wij helpen je de geneesmiddelenzorg te ontrafelen.  

Over deze projecten 

De geneesmiddelenzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg en hier gaat dan ook een wereld achter schuil. We maken steeds nieuwe medicijnen om ziektes beter te kunnen bestrijden maar hierdoor stijgen ook de kosten voor de samenleving. Waar komen deze kosten vandaan? Waarom zijn dure geneesmiddelen zo prijzig? En welke afwegingen worden gemaakt voordat een geneesmiddel op de markt komt? Deze en meer vragen beantwoorden we in Zó werkt de geneesmiddelenzorg. En niet alleen dat: Het juiste geneesmiddel voorgeschreven krijgen en goede begeleiding bij de verstrekking zijn minstens net zo belangrijk als het geneesmiddel zelf. Ook de farmaceutische zorgverlening hoort bij geneesmiddelenzorg. Met overzichtelijke visualisaties en korte teksten leggen wij samen met belangrijke partijen uit de geneesmiddelenzorg uit hoe de geneesmiddelenzorg in elkaar zit. Het boek is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg.  

De geneesmiddelenmarkt als dataverhaal: Op basis van openbare bronnen hebben we in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen acht vragen over de geneesmiddelenmarkt beantwoordt in een gelijknamige publicatie. Juist omdat er in de samenleving veel discussie is over uitgaven aan zorg en geneesmiddelen. Hierdoor kan er een beter debat plaatsvinden over actuele problemen, zoals de stijgende zorgkosten en over wat we precies bedoelen met dure geneesmiddelen. Want wanneer spreken we over hetzelfde ‘duur’? En zijn geneesmiddelen nog steeds even ‘duur’ als zij leiden tot arbeidsbesparing in de zorg? Doordat zij ziektes kunnen voorkomen en herstel kunnen bespoedigen, zijn namelijk minder zorgmedewerkers nodig. Op de Informatiekaart arbeidsbesparende geneesmiddelen en vaccins kun je lezen wat  interventies met geneesmiddelen en vaccins bijdragen aan het verlagen van het personeelstekort in de zorg.  

Tastbaar resultaat 

  • 4000 exemplaren van ‘Zó werkt de geneesmiddelenzorg’ zijn verkocht en de boeken worden gebruikt in diverse opleidingen en (interne) trainingen. 
  • In juli 2022 stuurde de VVD een motie naar de Tweede Kamer om werk te maken van het arbeidsbesparende effect van geneesmiddelen in de zorg. 

“Het boek ‘Zó werkt de geneesmiddelenzorg’ voorziet duidelijk in een behoefte. Dagelijks krijgen apothekers vragen die te herleiden zijn naar wet- en regelgeving, polivoorwaarden en geneesmiddelenprijzen. De Argumentenfabriek maakt deze complexe materie begrijpelijk en inzichtelijk.”

Eric Janson, Algemeen directeur KNMP

“Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg, waaronder de geneesmiddelenzorg, is een belangrijk onderzoeksthema. ‘Zó werkt de geneesmiddelenzorg’ is een handig hulpmiddel hierbij. Het geeft een helder inzicht in hoe de geneesmiddelensector werkt.”

Carin Uyl, Hoogleraar ESHPM

Wil jij ook een stukje geneesmiddelenzorg ontrafelen?

Neem contact op met Kees Wessels, chef Zorg en welzijn.