1: Energiestromen

In het eerste hoofdstuk staan de fysieke energiestromen centraal die het hart vormen van het energiesysteem.

We beginnen met de basis: welke kernbegrippen zijn belangrijk bij het begrijpen van de fysieke energiestroom? We bekijken de basisvorm van de energieketen: hoe energie stroomt vanuit de natuurlijke bron naar de verbruiker en welke stappen daartussen kunnen zitten.

Daarna bekijken we de vraag- en aanbodkant van energiestromen in meer detail. En we kijken we naar internationale kant van vraag en aanbod: wat stroomt er uit en naar het buitenland? Vervolgens beschrijven we het vervoer van energie, de opbouw van transport en distributienetten voor elektriciteit, gas en warmte.

Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van veranderingen in de fysieke kant van het energiesysteem als gevolg van de energietransitie.

 

Klik op de vraag om de visualisatie te bekijken en te downloaden

 

Energiestromen

Vraag

Aanbod

Transport en distributie

Energietransitie