4: Wetten en markten

Het vierde hoofdstuk kijkt naar de marktordening van energiemarkten.

Terug | 1: Energiestromen | 2: Inrichting van het energiesysteem | 3: Klimaat- en energiebeleid | 4: Wetten en markten | 5: Geld

Hoe hebben we de markten voor elektriciteit, gas, warmte en brandstoffen ingericht? We beginnen met de wettelijke basis voor die marktordening en beschrijven steeds wat de belangrijkste wetten regelen, eerst voor het energiesysteem als geheel en daarna per deelmarkt.

Vervolgens kijken we voor elke deelmarkt welke rollen er zijn – mede vanuit de wettelijke basis – en hoe die rollen samenhangen.

 

Klik op de vraag om de  visualisatie te bekijken en te downloaden

 

Algemene wetten

Elektriciteitsmarkt

Gasmarkt

Warmtemarkt

Brandstoffenmarkt