2: Inrichting van het energiesysteem

In dit hoofdstuk kijken we naar de inrichting van het energiesysteem dat om de fysieke energiestromen is heen gebouwd.

Terug | 1: Energiestromen | 2: Inrichting van het energiesysteem | 3: Klimaat- en energiebeleid | 4: Wetten en markten | 5: Geld

Het beschrijft de belangrijkste functies in het systeem en wat partijen binnen die functies doen. Het beschrijft de eisen die de overheid stelt bij het maken van inrichtingskeuzes en hoe deze eisen in de praktijk vorm krijgen. Het kijkt naar de uitstoot van broeikasgassen als aanleiding voor de aanpassing van het energiesysteem.

En tot slot bekijken we waar het maatschappelijke debat over energie in de kern allemaal over gaat.

 

Klik op de vraag om de visualisatie te bekijken en te downloaden

 

Systeemfuncties

Systeemeisen

Broeikasgassen

Maatschappelijk debat

Navigatie