3: Klimaat- en energiebeleid

Het derde hoofdstuk gaat over de werking van het klimaat- en energiebeleid.

Terug | 1: Energiestromen | 2: Inrichting van het energiesysteem | 3: Klimaat- en energiebeleid | 4: Wetten en markten | 5: Geld

We beschrijven de werking van het klimaat- en energiebeleid op vier niveaus: internationaal, Europees, nationaal en decentraal. Hiernaast kijken we naar de wisselwerking tussen deze niveaus.

Voor elk niveau kijken we beknopt naar hoe de besluitvorming werkt en naar wat het belangrijkste klimaat- en energiebeleid op elk niveau is.

Klik op de vraag om de visualisatie te bekijken en te downloaden

 

Broeikasgasuitstoot

Internationaal beleid

Europees beleid

Nationaal beleid

Decentraal beleid