5: Geld

Het vijfde en laatste hoofdstuk gaat over de financieel-economische kant van het energiesysteem.

We kijken eerst naar de economische cijfers op nationaal niveau. De economische omvang van energie, de investeringen in energie, de uitgaven van de overheid en de banen die verbonden zijn aan energie in Nederland.

Vervolgens kijken we naar de manier waarop we omgaan met kosten bij het maken van keuzes in de energietransitie, door de begrippen nationale kosten en kosteneffectiviteit te duiden.

We eindigen dit hoofdstuk met de beschrijving van de geldstromen in de energiemarkten: hoe stroomt geld tussen partijen in de elektriciteitsmarkt, de gasmarkt, de warmtemarkt en de brandstoffenmarkt.

 

Klik op de vraag om de visualisatie te bekijken en te downloaden

 

Typen geldstromen

Economie

Overheidsuitgaven

Banen

Kosten

Beleidsinstrumenten

Geldstromen