Strategie en feiten in de ggz benoemen

Hoe moet de geestelijke gezondheidszorg (ggz) er over 5 jaar uitzien om goede zorg te bieden? Welke strategische koers vaar je als ggz-aanbieder om cliënten maximaal te helpen? Hoe zijn de ggz en de forensische ggz eigenlijk georganiseerd? En hoe richt je een Mentaal Gezondheidscentrum in? Helder denken biedt uitkomst.

Over projecten in de ggz

‘De ggz in ons land staat onder grote druk. De vraag naar ggz is groot, wordt soms complexer en groeit sneller dan de sector aan kan.’ Dit schrijven de bestuursvoorzitters van de zorgverzekeraars VGZ en ONVZ in het voorwoord van de visie op de ggz in 2025. Hierom wilden de zorgverzekeraars samen met experts uit het veld nadenken over ‘hoe verder?’.  Samen met Zorgverzekeraars Nederland bedachten we een visietraject. Dit heeft geresulteerd in het boekje ‘De ggz in 2025, een vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ waar de zorgverzekeraars mee aan de slag gaan.

Ook individuele ggz-instellingen zoeken naar antwoorden op de ‘hoe verder’-vraag. Het recent gefuseerde VIGO vroeg ons te helpen bij het formuleren van hun strategische uitgangspunten, doelen, resultaten en bijbehorende acties. VIGO werkt nu aan realisatie ervan. Ook GGz Breburg voelde zich verantwoordelijk om iets te doen aan  lange wachtlijsten, grote personeelstekorten en een achteruitgaande reputatie in de ggz. In hun opdracht beschreven we in Over de drempel de innovatieve opzet van een Mentaal Gezondheidscentrum.

Wie goede ggz wil bieden, moet weten hoe deze zorg is georganiseerd. Wie koopt ggz in? Betaal je een eigen bijdrage voor een bezoek aan de psycholoog? Wanneer komt iemand met psychische problemen in aanmerking voor een indicatie voor langdurige zorg? Hoe werkt de forensische zorg? Et cetera. In opdracht van Platform Zó werkt de zorg maakten we met 17 partijen betrokken bij de ggz het boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg. Het boek vindt gretig aftrek onder studenten en professionals die het als studieboek of naslagwerk gebruiken.

Wil je helemaal inzoomen op hoe het inkoopproces in de ggz loopt? Dan kan met deze visualisaties.

Tastbaar resultaat

Nog geen 1,5 jaar na de oprichting van het eerste MG heeft dit concept al een prominente plek gekregen in het Integraal Zorgakkoord, waarin tal van zorgpartijen meerjarige afspraken maken. In 2022 zijn er al vijf mentale gezondheidscentra, het worden er negen á tien. Ook andere ggz-instellingen hebben GGz Breburg tot voorbeeld genomen. Parnassia opent in Noord-Holland, Haaglanden en de Rijnmond een Mentaal Gezondheidscentrum. 

Over het goede voorbeeld van GGz Breburg werd breed bericht, bijvoorbeeld in de Volkskrant en op Skipr.  

Van het boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg zijn circa 1900 exemplaren verkocht. 

Om voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) in aanmerking te komen, moeten mensen aan bepaalde toegangscriteria voldoen. Wat betekent dit voor mensen met een psychische stoornis die langdurig intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben? Het hulpmiddel ‘Duiding instroomcriteria ggz Wlz’ helpt hierbij.  We maakten dit in opdracht van het ministerie van VWS samen met betrokken partijen.

Lees ook dit artikel op Skipr.

Meer weten of ook een project in de ggz met ons starten?

Neem contact op met Kees Wessels, chef zorg en welzijn