Strategie en feiten in de ggz benoemen

Hoe moet de geestelijke gezondheidszorg (ggz) er over 5 jaar uitzien om goede zorg te bieden? Welke strategische koers vaar je als ggz-aanbieder om cliënten maximaal te helpen? Hoe zijn de ggz en de forensische ggz eigenlijk georganiseerd? Helder denken biedt uitkomst.

Relevante fabriekers

Jaar

2020, 2021

Over dit project

‘De ggz in ons land staat onder grote druk. De vraag naar ggz is groot, wordt soms complexer en groeit sneller dan de sector aan kan.’ Dit schrijven de bestuursvoorzitters van de zorgverzekeraars VGZ en ONVZ in het voorwoord van de visie op de ggz in 2025. Hierom wilden de zorgverzekeraars samen met experts uit het veld nadenken over ‘hoe verder?’.  Samen met Zorgverzekeraars Nederland bedachten we een visietraject. We brachten eerst de feitelijke situatie in kaart en benoemden waar het schuurt. Vervolgens dachten we met circa 70 deskundigen na over hoe het beter kan. Dit heeft geresulteerd in het boekje ‘De ggz in 2025, een vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ waar de zorgverzekeraars mee aan de slag gaan.

Ook individuele ggz-instellingen zoeken naar antwoorden op de ‘hoe verder’-vraag. Het recent gefuseerde VIGO vroeg ons te helpen bij het formuleren van hun strategische uitgangspunten, doelen, resultaten en bijbehorende acties. VIGO werkt nu aan realisatie ervan.
Wie goed ggz wil bieden, moet weten hoe deze zorg is georganiseerd. Wie koopt ggz in? Betaal je een eigen bijdrage voor een bezoek aan de psycholoog? Wanneer komt iemand met psychische problemen in aanmerking voor een indicatie voor langdurige zorg? Hoe werkt de forensische zorg? Et cetera. In opdracht van Platform Zó werkt de zorg maakten we met 17 partijen betrokken bij de ggz het boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg. Het boek vindt gretig aftrek onder studenten en professionals die het als studieboek of naslagwerk gebruiken.

Meer weten of ook een project in de ggz met ons starten?

Neem contact op met Kees Wessels, chef zorg en welzijn