14 september 2022

Door Lisanne van Eersel Kees Wessels

Mentaal Gezondheids-centrum als antwoord op problemen ggz

Zorg en welzijn

Geen wachtlijsten, slechts één keer verwijzen en binnen vijf werkdagen een eerste gesprek: voor velen in de ggz-wereld klinkt dit als een utopie. Niet voor GGz Breburg, dat volop bezig is dit te verwezenlijken met het Mentaal Gezondheidscentrum (MG). Nog geen anderhalf jaar na de oprichting van het eerste MG heeft dit concept al een prominente plek gekregen in het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin tal van zorgpartijen meerjarige afspraken maken. De Argumentenfabriek heeft dit innovatieve concept beschreven in een boek met heldere visualisaties en journalistieke teksten: Over de drempel. Het boek is gemaakt in opdracht van GGz Breburg en is gisteren gepresenteerd.

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt gekweld door lange wachtlijsten, grote personeelstekorten en een achteruitgaande reputatie. Breburg, een grote ggz-instelling in Midden- en West-Brabant, voelde zich verantwoordelijk hier iets aan te doen. Hoe zorg je dat cliënten in een zo vroeg mogelijk stadium een ggz-expert spreken? En dat snel duidelijk is welke hulp ze nodig hebben en óf ggz-hulp wel de beste optie is voor de cliënt?

Kwart cliënten geen ggz

Sleutel tot succes blijkt het ‘verkennend gesprek’ dat Breburg heeft ingevoerd als onderdeel van het Mentaal Gezondheidscentrum (MG). Melden mensen zich bij de huisarts met mentale klachten, dan kan deze hen doorverwijzen naar het MG voor zo’n gesprek. Cliënt en professional bespreken aan de hand hiervan de hulp die het best aansluit bij de vraag van de cliënt, binnen óf buiten de ggz. De eerste cijfers tonen aan dat een ruime kwart van de cliënten beter af is met andersoortige hulp dan ggz.

Gistermiddag lanceerde Breburg het boek op een bijeenkomst in Tilburg met de partijen die samen het MG mogelijk maakten, waaronder zorgverzekeraar CZ die Breburg hierin financieel en inhoudelijk steunt. Inmiddels zijn vijf van de negen geplande MG’s geopend. Dit betekent dat het concept nog in beweging is en door tijd en ervaring nadere invulling krijgt. Maar de IZA-partijen zijn alvast verkocht en de missie is helder en staat vast: mentale gezondheid voor iedereen.

“Er is lef voor nodig om zo’n nieuw idee niet alleen uit te voeren, maar ook op papier te zetten.”

Ruth Peetoom, voorzitter de Nederlandse ggz, tijdens de boekpresentatie

Geïnteresseerd? Over de drempel is voor 15€ te koop bij GGz Breburg