Huisartsenzorg in kaart

Huisartsen zijn trots op hun vak. Ze oefenen het met liefde en plezier uit. Maar huisartsen staan ook steeds meer onder druk, door uitbreiding van taken, verandering in de samenleving en binnen hun beroepsgroep. Waar staan huisartsen voor en waar gaan ze voor? We brachten het in kaart en vertaalden het naar de praktijk.

Over deze projecten

Om na de denken over de toekomst van de huisartsenzorg, is kennis nodig over hoe deze zorg nu is georganiseerd en welke trends er zijn in de samenleving en in de beroepsgroep. Het boek Zó werkt de huisartsenzorg legt de plek van de huisartsenzorg in ons zorgstelsel uit met overzichtelijke visualisaties en korte teksten. Dit boek is gemaakt met de belangrijkste partijen uit de huisartsenzorg en Platform Zó werkt de zorg. Diverse opleidingen, organisaties en bedrijven gebruiken het boek voor (bij)scholing.

Wat huisartsen (in opleiding) beschouwen als hun kernwaarden en kerntaken, hebben we samen met meer dan 1300 van hen verkend, beargumenteerd en vastgelegd. De ‘herijkte kernwaarden en kerntaken’ presenteerden de huisartsen in 2019 op landgoed Woudschoten, zestig jaar na de eerste Woudschotenconferentie van deze beroepsgroep. Voor dit traject ontwikkelden we onder meer een trends- en factoroverzicht, strategische opties voor 12 thema’s, training voor 70 gespreksleiders, gespreksleidraad voor de veldverkenning en een enquête om de uitkomsten te toetsen. Het is nu aan de beroepsgroep zelf, hun regionale samenwerkingsverbanden en beroepsorganisaties, om samen met samenwerkingspartners de herijkte kernwaarden en kerntaken naar de huisartsgeneeskundige praktijk te vertalen.

Ook helpt De Argumentenfabriek zorggroepen invulling te geven aan hun visie op huisartsgeneeskundige zorg in de eigen regio. Een voorbeeld hiervan is de Menukaart Slimmer werken. Samen met Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost en Diemen hebben we manieren bedacht om slimmer te werken zodat medewerkers de werkdruk in de eigen praktijk te lijf kunnen gaan.  

Tastbaar resultaat

De herziene kerntaken en kernwaarden komen in tal van artikelen terug. Zo werden zij in dit artikel van het Medisch Contact aangehaald als middel om scherpe keuzes te maken in de huisartsenzorg en om ervoor te zorgen dat het vak toekomstbestendig blijft. 

Ook in Huisarts en Wetenschap, dé vaktijdschrift in de huisartsenzorg, is er in 2020 een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat huisartsen het nog altijd eens zijn over de kernwaarden, maar dat verschillen in de opvattingen over de kerntaken een heroriëntatie op de organisatie van het vak noodzakelijk maken. 

De LHV gebruikte de herziene kerntaken en kernwaarden als basis voor een update van de Toekomstvisie Huisartsenzorg in 2020-2021 en in het vervolgproject ‘Kerntaken in de praktijk’ werden de concrete kaders voor de invulling van de kerntaken verder uitgewerkt.  

“De samenwerking met Gertrude van Driesten en Kees Kraaijeveld van De Argumentenfabriek bij de uitvoering van het herijkingstraject ‘kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg’ vond ik heel plezierig en constructief. Tijdens het hele traject hebben we intensief met ons drieën van gedachten gewisseld over hoe we de verschillende fasen aan zouden pakken. De Argumentenfabriek heeft alle bijeenkomsten van de inhoudelijke commissie steeds tot in de puntjes voorbereid. Dat geldt ook voor de denksessies die in het hele land gehouden zijn. Het resultaat, de herijkte kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg, is met input van heel veel huisartsen tot stand gekomen.
De herijkte kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg zijn echt van de beroepsgroep, ze zijn in samenspraak met de beroepsgroep tot stand gekomen, maar zonder de ondersteuning en de aanpak van De Argumentenfabriek hadden we dat niet, zeker niet in zo’n korte tijd, voor elkaar gekregen.”

Henriëtte van der Horst, voorzitter inhoudelijke commissie

Visie ontwikkelen op eigentijdse huisartsenzorg in jouw regio?

Neem contact op met Franziska Lensen, senior Zorg en welzijn